موضوعات = اکولوژی اجتماعی شهری و زیرساخت های آن
تعداد مقالات: 23
2. تحلیل فضایی مؤلفه های زیرساختی شهر یادگیرنده بر اساس ناهمسانی های فضایی میان محلات شهری زنجان

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 261-281

10.22103/JUSG.2020.2029

بهاره اکبری منفرد؛ محسن کلانتری؛ عیسی پیری؛ اصغر تیموری


3. ارزیابی شاخص های شهر دوستدار کودک در کلانشهر مشهد

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 191-210

10.22103/JUSG.2020.2011

امیدعلی خوارزمی؛ لیلا جوهری؛ امیرعلی خوارزمی


5. مدلسازی محل دفن پسماند کاربری های صنعتی و زباله های شهری (مطالعة موردی: منطقۀ شهری اردبیل)

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 63-84

10.22103/JUSG.2018.1962

احمد پوراحمد؛ اکبر حمیدی؛ محبوب ریحان کلوانق


6. ارزیابی و سنجش ساختار فضایی و خزش شهری (مطالعۀ موردی: شهر یزد)

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 151-175

10.22103/JUSG.2018.1957

الیاس مودت؛ سعید ملکی؛ کورش مومنی


7. بررسی وضعیت توزیع فضایی کاربری اراضی شهری سمنان

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-22

10.22103/juas.2017.1938

سعید امانپور؛ سحر حسن پور


8. تحلیل فضایی خدمات شهری با استفاده از تحلیلگر شبکه در محیط ArcGIS (مطالعة موردی: شهر بابلسر)

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 111-130

10.22103/juas.2017.1004

علیرضا محمدی؛ مصطفی توکلی نغمه؛ سعید عباسی؛ امیر تلخاب


9. تحلیل فضایی- کالبدی مساجد بر اساس جمعیّت مکلّفین (مطالعۀ موردی: شهر گرگان)

دوره 3، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 87-102

10.22103/juas.2017.1781

اسماعیل شاهکویی؛ جواد سمیعی؛ ابوالفضل احمدی


10. پهنه بندی و تعیین تناسب اراضی جهت دفن پسماندهای شهری (مطالعۀ موردی: شهر کهنوج)

دوره 3، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-17

10.22103/juas.2016.1837

احمد پوراحمد؛ محمد رحمانی اصل؛ اصغر حیدری؛ محسن شیخ زاده


11. تحلیل ظرفیتی فرم شهر با تاکید بر الگوی شهر فشرده (مطالعۀ موردی: شهر گرگان)

دوره 3، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 39-56

10.22103/juas.2016.1839

مصطفی شاهینی فر؛ مهدی خداداد؛ مریم بیرانوندزاده؛ نوبخت سبحانی


13. تحلیل فضایی توزیع و پراکنش پارک های شهری کرج

دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-21

10.22103/juas.2017.1817

احمد پوراحمد؛ علیرضا گروسی؛ مصطفی توکّلی نغمه


14. تحلیل روند و نحوه توسعه فیزیکی- کالبدی شهر کرمان از پیدایش تاکنون

دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 23-42

10.22103/juas.2017.1818

علی زنگی آبادی؛ مهین نسترن؛ اسماعیل کمالی باغراهی


15. مطالعه تطبیقی فضایی- کالبدی شهرهای جدید اطراف کلانشهر تهران با استفاده از منطق فازی

دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 43-60

10.22103/juas.2017.1819

فرزانه ساسان پور؛ پرویز ضیائیان؛ سیّده منظر خالقی


16. تحلیل الگوی کالبدی – فضایی شهر آق قلا در استان گلستان

دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 79-96

10.22103/juas.2017.1821

بهمن صحنه؛ مصطفی دهداری؛ ابراهیم معمری


17. مکان گزینی مراکز درمانی شهر سیرجان با استفاده از روش Ad-Hock

دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 119-138

10.22103/juas.2017.1823

حسین غضنفرپور؛ محسن کمانداری؛ عاطفه عامری


19. کاربرد روش های فازی و AHP برای جانمایی مدارس ابتدایی در ناحیه یک آموزشی شهر کرمان

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-22

10.22103/juas.2016.1795

بهناز انصاری فرد؛ مهدی لسانی؛ حسین غضنفرپور؛ احمد خیاط زاده


21. ارزیابی عملکرد شهرهای میانی در تعادل منطقه ای (مطالعه موردی: شهرجهرم)

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 59-77

10.22103/juas.2016.1798

حجت الله شرفی؛ فضل الله کریمی قطب آبادی


23. پویش ساختار فضایی نظام شهری استان کرمان (90-1335)

دوره 2، شماره 1، بهار 1394، صفحه 99-118

10.22103/juas.2015.1792

علی شماعی؛ صادق حاجی نژاد؛ محمد قضایی