راهنمای نویسندگان

راهنمای تدوین مقاله (شیوه نامه تنظیم ساختار و محتوای مقاله):

توجه 1:

نویسندگان محترم می توانند  فایل آماده ورد پیوست را دریافت نموده و  مطالب مقاله خود را در این قالب وارد نموده و مقاله تکمیل شده خود را به نشریه ارسال نمایند. 

برای دریافت نمونه فایل اصلی ورد مجله، اینجا کلیک نمایید (یادآوری می شود از این فایل دو نسخه تنظیم می شود: یک نسخه با نام نویسندگان و یک نسخه بدون نام نویسندگان. هر دو فایل را در محل مخصوص به بارگزاری فایل های مقاله، آپلود نمایید).

برای دریافت نمونه فایل های پی دی اف شده نیز می توانید مقالات شماره 13 به بعد مجله را دانلود نمایید و از الگوی آنها تبعیت نمایید.

برای دریافت نمونه فایل تیپ چکیده انگلیسی مجله، اینجا کلیک نمایید (این فایل را به صورت فایل های اضافی پیوست نمایید).

فایل های تیپ تکمیلی (چکیده های مبسوط فارسی و انگلیسی: نیازی به ارسال این دو فایل در هنگام ارسال اولیه مقاله به مجله نیست. زمانی که به فایل نهایی قابل انتشار از شما درخواست گردید، لازم است این دو فایل را به همراه دو فایل بالا ارسال نمایید): برای دریافت چکیده مبسوط فارسی، اینجا کلیک نمایید. برای دریافت چکیده مبسوط انگلیسی، اینجا کلیک نمایید. 

توجه 2:

نویسندگان محترم، به منظور تسهیل در تهیه و ارسال مقاله به مجله علمی جغرافیای اجتماعی شهری، اصول ذیل را در نگارش خود رعایت نمایند:

۱- مقالات می ­بایست به زبان فارسی همراه با چکیدة انگلیسی و واژه ­های کلیدی طبق راهنمای مندرج در فایل الگو (تیپ) بالا، تهیه و برای بررسی به وب سایت نشریّه ارسال شوند.

۲- نوع مقالاتی که نشریّه می ­پذیرد صرفاً علمی- پژوهشی (بنیادی یا کاربردی) است. در موارد جزئی و به تشخیص هیأت تحریریه و داوران مقالات علمی مروری قوی از صاحبنظران برجسته نیز پذیرفته می شود.

۳- مقالۀ ارسالی می­ بایست در حوزۀ عنوان مجلّه (جغرافیای اجتماعی شهری) و محورهای معرّفی شده باشد (به منوی محورهای مجله مراجعه نمایید). بدیهی است به مقالات خارج از این حوزه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۴- نویسندۀ مسئول پس از ثبت نام در سایت مجلّه (http://juas.uk.ac.ir/)، می بایست یک نسخه از مقاله را با نام نویسنده/نویسندگان و یک نسخة بدون نام نویسنده/نویسندگان صرفاً در قالب فایل Word۲۰13 به همراه فایل pdf آنها از طریق سایت مجلّه ارسال نماید.

۵- الزامی است که نویسنده/ نویسندگان متعّهد گردند مقالۀ ارسالی به این مجلّه را تا زمان اعلام نتیجۀ نهایی توسط داوران به هیچ نشریّۀ داخلی، خارجی و یا کنفرانس ملّی و بین ­المللی ارسال ننمایند. 

۶- با عنایت به محرمانه بودن داوری و ناشناخته بودن هویّت نویسنده/ نویسندگان و داوران محترم برای همدیگر، توجه داشته باشید در فایل Word و pdf بدون نام، هیچ­گونه اثری از نام نویسنده/ نویسندگان در تمامی بخش­های مقاله (اعمّ از شکل­ ها، جدول­ ها و حتّی در قسمت مشخصات فایل) وجود نداشته باشد.

۷- ساختار مقاله باید بر این اساس تنظیم شود: عنوان مقاله - چکیدۀ فارسی- واژه ­های کلیدی فارسی- مقدّمه- پیشینۀ نظری- پیشینۀ عملی - داده­ ها و روش ­شناسی- قلمرو پژوهش - یافته ها- نتایج- پیشنهادها (در صورت لزوم)، قدردانی (در صورت لزوم) و منابع باشد.

۸- متن خالی از اشتباهات تایپی و املایی باشد.

9- جزئیات نحوۀ نگارش و تنظیم مقاله در فایل الگو که در بالا قابل دریافت است، آمده است. قبل از تصمیم به ارسال مقاله لطفا با دقت مطالب فایل مقاله خود را در قالب آن تنظیم نمایید. عدم رعایت فرمت نگارش مقالات موجب طولانی شدن فرآیند داوری مقالۀ شما می شود.

 

اصول و ضوابط ارسال مقاله به مجله:

1- هر نویسنده مسئول فقط می تواند حداکثر دو مقاله را با فواصل حداقل یک سال در این نشریه منتظر نماید. همکاران هیأت علمی نیز در هر مرتبۀ علمی خود (مربی، استادیار، دانشیار و استاد تمام) 2 مقاله به عنوان نویسندۀ مسئول (با فواصل حداقل یکساله) ارسال و انتشار نمایند. همکاران هیأت علمیِ نویسنده مسئول در مجموع در تمام مرتبه های علمی شان، 4 مقاله می توانند منتشر نمایند.

2- با نظر اعضای هیأت تحریریه هر نویسندۀ مسئول علاوه بر مقالات اصلی خود (مطابق بند 1)، تنها در یک مقالۀ دیگر می تواند به صورت نویسندۀ غیر مسئول مقاله انتشار دهد (این ظرفیت برای اعضای محترم هیأت علمی، فقط یکبار در تمام مراتب علمی شان است).

3- تمامی نویسندگان مسئول همزمان بیش از دو مقاله را نمی توانند به نشریه ارسال نمایند. ارسال مقالات بعدی تنها در صورت تعیین تکلیف مقاله/ دومقاله قبلی امکانپذیر است (در صورت پذیرش هر دو مقاله به فاصلۀ نزدیک به هم، انتشار و چاپ آنها به فواصل یک یا دوساله صورت می گیرد). 

4- نویسندۀ مسئول کسی است که با ایمیل رسمی (برای اعضای هیأت علمی، ایمیل دانشگاهی معتبر) در سایت ثبت نام می نماید. لذا دانشجویان محترمی که مقاله ارسال می نمایند و استاد راهنمایشان به عنوان نویسندۀ مسئول است، حتماً توجه داشته باشند که مقاله یا باید توسط استاد مربوطه ارسال شود و یا اینکه استاد در سامانه ثبت نام کرده باشد تا بتواند به عنوان نویسندۀ مسئول مقاله ثبت شود. 

5- ارسال و پیگیری مقاله به نشریه صرفاً از طریق وب سایت نشریه (jusg.uk.ac.ir) صورت می پذیرد.

6- مقالات ارسالی به نشریه باید در راستای یکی از محورهای جغرافیای اجتماعی شهر/ها باشد. مقالات خارج از این محورها مورد بررسی قرار نمی گیرد.

7- از نویسندگان محترم، خواهشمند است مقالات مبتنی بر AHP ،  SWOT و مدل های قدیمی و کلیشه ای را به این نشریه ارسال ننمایند. این گونه مقالات در دستور بررسی قرار نخواهند گرفت. تأکید نشریه استفاده از مدل ها و فنون دقیق تر و مبتنی بر آخرین دستاوردها و مبانی نظری است که توسط محققان دنیا از آنها استفاده می شود. یعنی مدل هایی که توجیه کننده و تبیین کنندۀ توزیع فضایی (جغرافیایی) رخدادهای اجتماعی و روابط بین آنها در شهرهاست.

8- از نویسندگان محترم تقاضامند است از ارسال مقالاتی که اطلاعات آن از طریق پرسشنامه هایِ روایی و پایایی نشده، تهیه شده، اکیداً خودداری فرمایید. مقالاتی که پرسشنامه یا مصاحبه های آنها غیر استاندارد و مبتنی بر مبانی نظری قوی نباشد، در همان مراحل بررسی اولیه رد می شود. رویکرد نشریه، پژوهش های مبتنی بر تحقیقات کمّی و کیفی استاندارد و مبتنی بر روش کار و مدل های دقیق است. لذا نشریه، داوری مقالات کمّی را توسط حداقل یک آماردان در دستور کار خود قرار می دهد. لذا نویسندگان محترم دقت لازم را داشته باشند.

9- بر اساس تصمیم کمیتۀ اجرایی نشریه جغرافیای اجتماعی شهری، تمامی مقالاتی که از تاریخ 12 مهر 1397 به این نشریه ارسال می شوند، مشمول پرداخت بخشی از هزینه های داوری و در صورت پذیرش، مشمول هزینۀ انتشار مقاله می شوند. این هزینه به صورت دستی و یا آنلاین به حساب متمرکز درآمدهای پژوهشی دانشگاه شهید باهنر قابل واریز است. هزینۀ انتشار مقاله مربوط است به تأمین بخشی از هزینه های فرآیند داوری، ویراستاری، صفحه آرایی و انتشار مقاله که بخشی از آن یعنی مبلغ 300000 تومان آن لازم است توسط نویسنده مسئول و به صورت دستی یا آنلاین از طریق سایت نشریه پرداخت شده و مستندات آن به نشریه ارسال شود (انتخاب نوع واریز، بوسیله پیام و یا ایمیل ارسالی برای نویسندۀ ای که مقاله اش مورد تأیید علمی قرار گرفته و البته پس از اینکه فایل های نهایی آمادۀ انتشار مقاله توسط نویسنده برای مجله ارسال شود، تعیین می شود). این مبلغ برای تمامی نویسندگان ثابت است.

تاکید می شود: مقالات پس از تأیید داور/داوران و سردبیر (تایید علمی اولیه) و ارسال فایل های چهارگانۀ آمادۀ انتشار توسط نویسنده، برای پرداخت وجه مذکور به ایشان ارجاع داده می شود. لذا از واریز این وجه قبل از اطلاع رسانی و ارجاع مقاله برای واریز هزینۀ انتشار مقاله، خودداری فرمایید.

تبصره: در یررسی اولیه و داوری تا مرحلۀ رد مقاله، هزینه ای از نویسندۀ مسئول دریافت نمی شود (برای داوری مقالات رد شده هزینه ای دریافت نمی شود). لذا مقالات صرفا پس از پذیرش نهایی مشمول پرداخت هزینه هستند.

10- به دانشجویان عزیز توصیۀ اکید می شود از ثبت نام اساتید خود با کاربری و ایمیل غیر دانشگاهی ایشان جداً خودداری نمایند. در صورت مشاهده ثبت نام اساتید محترم دانشگاه بدون اطلاع به ایشان توسط اشخاص دیگر و با ایمیل های خودساخته، ضمن اطلاع به استاد مربوطه، ثبت نام حقیقیِ بعدیِ فردِ مذکور در وبسایت نشریه بلاک خواهد شد و اجازه ارسال هیچگونه مقاله ای به ایشان داده نخواهد شد. 

همچنین، دانشجویان گرامی توجه نمایند، حضور و مشارکت حداقل یکی از اعضای هیأت علمی (بنا به تخصصی بودن مجله، تأکیداً اساتید علوم جغرافیای دانشگاههای کشور) در پژوهش اصلی مقاله ارسالی الزامی است، امکانات سایت در قسمت ثبت و ویرایش نام نویسندگان و فعال کردن نویسنده مسئول (ولو شخص ثبت نام کننده نباشد، مثلا یکی از اساتید باشد) امکانپذیر است. توجه نمایید پس از ثبت نام نویسندگان و اولویت بندی ترتیب نام ها، گزینۀ «ذخیره» را در سمت چپ جدول نویسندگان بزنید تا اطلاعات نویسندگان به همان ترتیبی که نوشتید، ثبت شود. 

11- به نویسندگان مسئول محترم (ارسال کنندگان مقالات) توصیه اکید می شود، قبل از ارسال مقاله به نشریه حتماً از منوی بالای صفحه اصلی سایت، راهنمای نویسندگان و اهداف و چشم انداز را با دقت مطالعه نموده و مقاله خود را بر اساس محورهای مجله و فایل الگویی که در پایان آن آمده، تهیه و تنظیم نمایند.