اهداف و چشم انداز

مجله علمی «جغرافیای اجتماعی شهری»، مقالاتی را در دستور کار بررسی و چاپ قرار می­ دهد که در ارتباط با جغرافیای اجتماعی شهری و در حوزۀ یکی از محورهای ذیل باشد: 

 • جرائم، نا آرامی­ ها و خشونت­ های اکولوژیکیِ شهری.
 • اکولوژی اجتماعی و زیرساخت­ های اکولوژیکی و اجتماعی شهری.
 • لایه‌های آشکار و پنهان و زوایای اکولوژی شهری.
 • تعادل­ های اکولوژیکی شهری.
 • نابرابری‌های اجتماعی و  فضایی- کالبدی شهری.
 • سنخ ­شناسی توسعه­ یافتگی و توسعه‌­نیافتگی اکولوژیکی شهری.
 • آثار و نتایج اکولوژیکیِ جبر محیطی شهری.
 • آثار اکولوژیکی رشد ناموزون و خزش شهری.
 • آسیب­ شناسی تبعیضات نژادی و اجتماعی بافت‌های شهری.
 • بزهکاری، نابهنجاری، وندالیسم و بحران هِدناپلیس شهری.
 • فقر و تکدّی‌گری شهری.
 • امراض و انتحار شهری.
 • حومه‌نشینی، حاشیه‌­نشینی، زاغه‌نشینی و اسکان غیررسمی شهری.
 • گتوهای شهری، جدایی‌گزینی اجتماعی و کیفیت زندگی شهری.
 • رنگ‌باختگی، کج‌هویتی و بی‌هویتی شهری.
 • جدایی ­گزینی اکولوژیکی شهرهای نفت­ خیز ایران.
 • اکولوژی تطبیقی شهرها و آسیب­ شناسی حوزه‌های اجتماعی درون شهری.
 • ساخت اکولوژیکی شهرهای اسلامی و سایر مکاتب.
 • آینده‌­نگاری ساختار اکولوژیکی توسعۀ شهرهای اسلامی آینده.
 • بهگشت و بهزیست اجتماعی شهری.
 • حکمروایی خوب و امنیت شهری.
 • فرایندهای اجتماعی مدرن شهری در بستر زمان.
 • سیستم‌ها و نظام‌های اجتماعی و اکولوژیکی زمان (جمعیت، فناوری، شرایط اجتماعی و ...)
 • رفتارگرایی، جامعه‌پذیری و نافرمانی شهری.
 • تحرکات اجتماعی، مهاجرت و هجوم (اختیاری و اجباری)، جایگزینی اکولوژیکی و جابجایی طبقات شهری.
 • کیفیت زندگی، مسکن اجتماعی و انتخاب محلات شهری.
 • توالی اکولوژیکی حوزه‌های اجتماعی شهری.
 • شهرگرایی و فرهنگ شهرنشینی.
 • جابجایی بازارهای کار شهری.

در تمامی این محورها، حوزۀ مطالعه بایستی در شهر یا شهرها انتخاب شده باشد. مقالاتی که خارج از این محورها و زمینه باشد، قابل بررسی نیست.