اهداف و چشم انداز

دوفصلنامه علمی «جغرافیای اجتماعی شهری»، مقالاتی را در دستور کار بررسی و چاپ قرار می­ دهد که در ارتباط با جغرافیای اجتماعی شهری و در حوزۀ یکی از محورهای ذیل باشد: 

 • جرائم، نا آرامی­ ها و خشونت­ های اکولوژیکیِ شهری.
 • اکولوژی اجتماعی و زیرساخت­ های اکولوژیکی و اجتماعی شهری.
 • لایه­ های آشکار و پنهان و زوایای اکولوژی شهری.
 • تعادل­ های اکولوژیکی شهری.
 • نابرابری­ های اجتماعی و  فضایی- کالبدی شهری.
 • سنخ ­شناسی توسعه­ یافتگی و توسعه ­نیافتگی اکولوژیکی شهری.
 • آثار و نتایج اکولوژیکیِ جبر محیطی شهری.
 • آثار اکولوژیکی رشد ناموزون و خزش شهری.
 • آسیب­ شناسی تبعیضات نژادی و اجتماعی بافت­ های شهری.
 • بزهکاری، نابهنجاری، وندالیسم و بحران هِدناپلیس شهری.
 • فقر و تکدّی­ گری شهری.
 • امراض و انتحار شهری.
 • حومه ­نشینی، حاشیه ­نشینی، زاغه­ نشینی و اسکان غیر رسمی شهری.
 • گتوهای شهری، جدایی­ گزینی اجتماعی و کیفیت زندگی شهری.
 • رنگ باختگی، کج هویتی و بی هویتی شهری.
 • جدایی ­گزینی اکولوژیکی شهرهای نفت­ خیز ایران.
 • اکولوژی تطبیقی شهرها و آسیب­ شناسی حوزه ­های اجتماعی درون شهری.
 • ساخت اکولوژیکی شهرهای اسلامی و سایر مکاتب.
 • آینده ­نگاری ساختار اکولوژیکی توسعۀ شهرهای اسلامی آینده.
 • بهگشت و بهزیست اجتماعی شهری.
 • حکمروایی خوب و امنیت شهری.
 • فرآیندهای اجتماعی مدرن شهری در بستر زمان.
 • سیستم ­های اجتماعی و اکولوژیکی زمان (جمعیت، تکنولوژی، شرایط اجتماعی و ...)
 • رفتارگرایی، جامعه ­پذیری و نافرمانی شهری.
 • تحرکات اجتماعی، مهاجرت و هجوم (اختیاری و اجباری)، جایگزینی اکولوژیکی و جابجایی طبقات شهری.
 • کیفیت زندگی، مسکن اجتماعی و انتخاب محلات شهری.
 • توالی اکولوژیکی حوزه ­های اجتماعی شهری.
 • شهرگرایی و فرهنگ شهرنشینی.
 • جابجایی بازارهای کار شهری.

در تمامی این محورها، فیلد مطالعه بایستی در شهر یا شهرها انتخاب شده باشد. مقالاتی که خارج از این محورها و زمینه باشد، قابل بررسی نیست.