اصول اخلاقی انتشار مقاله

تمامی نویسندگان محترم از نظر اخلاق نویسندگی و علمی، ملزم به رعایت چارچوب های شناخته شده و استانداردهای بین المللی مربوطه در حوزه علم ​بوده و مقالات ارسالی می بایست حاصل دستاوردهای پژوهشی خود نویسنده/نویسندگان باشد و در صورت استفاده از اطلاعات سایر منابع علمی، رعایت قواعد صحیح رفرنس دهی که در راهنمای نویسندگان آورده شده، الزامی است.

در این مجله در نخستین گام بررسی اولیه، مقاله توسط دبیر تخصصی از طریق موتورهای جستجوگر و یابنده سرقت های علمی (نظیر پایگاه نور رضوی و سایر یابنده ها) کنترل می شود.

این مجله از قوانین COPE پیروی می نماید. تبعیت نویسندگان از قوانین مذکور نیز الزامی است. در مرحلۀ ابتدایی بررسی، مقالات از طریق سامانه های مشابهت یاب همیاب و همتاجو مورد مشابهت یابی قرار می گیرد.

همه نویسندگان محترم و به خصوص نویسنده مسئول به عنوان نمایندۀ قانونی مقاله، موظف است طبق قوانین این نشریه، مقاله ای را که جهت بررسی و چاپ به این نشریه ارسال می نماید، همزمان در دست بررسی و یا چاپ در نشریۀ دیگر و یا کنفرانس و ... قرار ندهد. وی و سایر نویسندگان همکار، موظف هستند تا زمان تعیین تکلیف نهایی مقاله در این نشریه، همزمان اقدام به ارسال آن به سایر نشریات و یا کنفرانس ها ننمایند. بدیهی است در صورت عدم رعایت اصول اخلاقی ذکر شده و اثبات آن، در هر مرحله ای از بررسی، مقاله از فرآیند خارج شده و نویسنده / نویسندگان در لیست سیاهۀ نشریه قرار خواهند گرفت. این مجله خود را موظف می داند مقالاتی که اصول اخلاقی علمی را رعایت ننمایند و این مهم حتی در مرحله انتشار نیز مشخص شود، مقالۀ مذکور را با برچسب فاقد اعتبار به دلیل اثبات عدم رعایت اخلاق علمی مشخص نماید. مصادیق عدم رعایت اصول اخلاق در پژوهش شامل کپی برداری محض و عدم استفاده رفرنس دهی مناسب، عدم رعایت حقوق سایر نویسندگان و کپی رایت، انتشار مقاله منتشر شده در سایر مجلات یا کنفرانس های داخلی و خارجی و ... است.
بر همین اساس لازم است نویسندۀ مسئول دو فرم تعهدنامه و فرم تعارض منافع را در خصوص مقالۀ ارسالی خود آماده نموده و به همراه فایل مقاله به مجله ارسال نمایند.

با توجه به اینکه فرآیند داوری مقالات در این نشریه از طریق حداقل دو داور علمی (منتخب از میان اساتید و مشاوران علمی مجله) و به صورت ناشناس (که هویت آنها برای نویسندۀ مقاله مجهول است) انجام می شود و از طرفی هویت نویسنده/نویسندگان نیز برای داوران منتخب مجهول است؛ لذا مستدعی است نویسندگان محترم در هنگام ارسال فایل اصلی مقاله (فایل ورد) از عاری بودن متن، محتوا، اشکال، جداول آن مقاله از هویت نویسندگان اطمینان حاصل نموده و دقت لازم را در این خصوص داشته باشند.