اطلاعیه:

قابل توجه کاربران محترم دوفصلنامۀ علمی «جغرافیای اجتماعی شهری»:

1- بر اساس نظر و تصمیم نهایی کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از شمارۀ مربوط به پاییز و زمستان 1396 نام و رویکرد مجلۀ مطالعات نواحی شهری به جغرافیای اجتماعی شهری تغییر یافته است.

2- زمان انتشار مجلۀ جغرافیای اجتماعی شهری از شمارۀ بهار و تابستان 1396 از فصلنامه به دوفصلنامه تغییر یافت. همچنین بر اساس رأی کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، این مجله از شمارۀ پاییز و زمستان 96 اعتبار علمی-پژوهشی دریافت نمود؛ لذا پس از آن بر اساس تصمیم کمیسیون مذکور، این مجله همانند سایر مجلات دیگر به عنوان مجلۀ علمی شناخته می شود. نوع مقالات مورد پذیرش و انتشار در این مجله، مقالۀ پژوهشی (پژوهشی کاربردی-توسعه ای یا بنیادی) است.

3- محورهای مجله بر روی سایت (زیرمنوی اهداف و چشم انداز) قابل دسترس است. قبل از ارسال مقاله، حتما محورهای مذکور را کنترل نمایید. مقالاتی که در راستای یکی از آن محورها نباشد، قابل بررسی نیست.

4- ارتباطات و مکاتبات نویسندگان مقالات صرفا از طریق نویسندۀ مسئول مقاله و از طریق ایمیل یا تماس با ما انجام می شود. مجله روال طبیعی خود در داوری مقالات را با سرعت پیگیری می نماید. تماس یا عدم تماس هیچ تأثیری در فرآیند داوری و بررسی مقاله ندارد.

5- ضمن اعلام محرمانه بودن داوری ها، به اطلاع می رساند داوری و انتشار مقاله در این نشریه از تاریخ 1397/7/12 مشمول پرداخت بخشی از هزینه ها می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر به منوی اخبار و اعلانات مراجعه نمایید. لازم به توضیح است نویسندگان محترم بدون هماهنگی و اعلان قبلی نشریه اقدام به واریز وجه ننمایند. واریز وجه به صورت دستی از طریق فیش بانکی به حساب صاحب امتیاز مجله و یا از طریق سامانه پرداخت الکترونیک داخل سامانه قابل قبول است.

6- نویسندگان مسئول محترم توجه داشته باشند که حتما و حتما بایستی از ایمیل دانشگاهی خود استفاده نمایند (چه در فایل مشخصات نویسندگان و چه در سایت مجله). مقالات نویسندگان مسئولی که از ایمیلی غیر از ایمیل دانشگاهی استفاده نمایند، عودت داده می شود و قابل بررسی نیست.

7- دانشجویان گرامی توجه فرمایند بدون هماهنگی استادان راهنما و مشاور خود، اقدام به ارسال مقاله به مجله ننمایند. مقاله بایستی به لحاظ کیفی و نگارش علمی به رؤیت و تأیید ایشان برسد؛ سپس با تصمیم ایشان نسبت به انتخاب مجلۀ مرتبط با موضوع مقالۀ خود، اقدام به ارسال مقاله نمایید.

8- اعتبار و ارزش مقالات مجله باید برای نویسندگان و مخاطبانش، روز به روز افزوده شود. این وظیفه اعضای محترم هیأت تحریریه، داوران گرامی، کادر اجرایی مجله و نویسندگان محترمی است که با ارسال مقالات با کیفیت تر خود، به این اعتبار می افزایند؛ لذا در وهلۀ اول این مجله، بهترین و با کیفیت ترین مقالات را از شما نویسندگان گرامی تقاضامند است.

9- توجه: نویسندگان مسئول توجه فرمایید قبل از ارسال مقاله به مجله قسمت «مرور بر اساس نویسندگان» را چک نموده و ظرفیت مقالات انتشار یافته خود و سایر نویسندگان همکار مقاله را در نشریه چک نمایند. در صورت داشتن ظرفیت اعضای همکار اقدام به ارسال مقاله نمایند.

مدیریت اجرایی مجلۀ علمی جغرافیای اجتماعی شهری

1399/6/12

شماره جاری: دوره 8، شماره 1 - شماره پیاپی 18، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-300 

1. بازاندیشی داده های شاخص در نظام برنامه ‫ریزی مسکن ایران‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

صفحه 1-24

10.22103/JUSG.2021.2030

اعظم ادهمی خامنه؛ ابوالفضل مشکینی؛ فهیمه باب الحوائجی؛ فاطمه نوشین فرد؛ داریوش مطلبی


2. تاثیر درآمدهای پایدار وناپایدار شهرداری در توسعه کلانشهر تهران

صفحه 25-44

10.22103/JUSG.2021.2031

سیدمصطفی موسوی؛ مریم کریمیان بستانی؛ معصومه حافظ رضازاده


5. نقش موقوفات گنجعلی خان در ارتقای رفاه اجتماعی شهروندان کرمانی با رویکرد کاهش فقر

10.22103/JUSG.2021.2034

جعفر هزارجریبی؛ وجه الله قربانی زاده؛ محمدتقی کرمی قهی؛ محمد علی ایرانمنش


13. ارزیابی و تحلیل پارامترهای موثر بر ناتعادلی فضایی در شهرهای ایران

10.22103/JUSG.2021.2042

طیبه محمودی محمدآبادی؛ محمد حسین رامشت؛ محسن پورخسروانی