تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 19
تعداد مقالات 188
تعداد نویسندگان 449
تعداد مشاهده مقاله 114,342
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 78,447
نسبت مشاهده بر مقاله 608.2
نسبت دریافت فایل بر مقاله 417.27
------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 708
تعداد مقالات رد شده 517
درصد عدم پذیرش 73
تعداد مقالات پذیرفته شده 121
درصد پذیرش 17
زمان پذیرش (روز) 166
تعداد پایگاه های نمایه شده 4
تعداد داوران 129

دوفصلنامۀ علمی «جغرافیای اجتماعی شهری» یک نشریه با داوری بسته و دوسو ناشناس و با دسترسی آزاد است که با صاحب امتیازی دانشگاه شهید باهنر کرمان منتشر می‌شود. این نشریه با هدف انتشار دستاوردهای علمی پژوهشگران در سطح ملی و بین‌المللی با تمرکز بر مباحث جغرافیای اجتماعی شهری بنیانگذاری شده است. به منظور دسترسی آسان به یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی آزاد پایه‌گذاری شده و تمام مراحل اشاره شده برای چاپ مقاله از سوی معاونت پژوهشی دانشگاه شهید باهنر کرمان پشتیبانی مالی می‌شود. 

- این مجله در ارزیابی سالهای 1398 و 1399 کمیسیون نشریات وزارت علوم تحقیقات و فناوری به ترتیب حائز رتبۀ «ب» و «ب» شده است. 

- تمامی مقالات ارسالی به این مجله قبل از ورود به فرآیند داوری، توسط نرم‌افزارهمیاب کنترل می شود و در صورت مشاهده تخلف، گزارش آن علاوه بر نویسندگان به دانشگاه یا سازمان مربوطه آنها نیز ارسال و از طریق مراجع  قانونی پی‌گیری خواهد شد.

- این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیتة اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

- نویسنده مسئول مقاله حتماً باید عضو هیات علمی دانشگاه باشد و مقاله ترجیحاً بایستی توسط وی به مجله ارسال گردد یا نامه تاییدیه مکتوب وی مبنی بر واگذاری امور ارسال مقاله با ایمیل رسمی دانشگاهی وی به یکی از همکاران مقاله، پیوست گردد. در غیر اینصورت مقاله در هیات تحریریه قابل بررسی نخواهد بود.

- سایر ویژگی های مهم این نشریه بدین شرح است:

 • عنوان و موضوع اصلیجغرافیای اجتماعی شهری
 • نمایه اختصاری مجله: JUSG
 • دورۀ انتشار: دوفصلنامه
 • زبان نشریه:‌ فارسی و انگلیسی
 • درجه: علمی
 • نوع مقالات: پژوهشی
 • شماره شاپا الکترونیکی: 7784-2645
 • شروع انتشار: 1393 
 • انجمن همکار با نشریه: انجمن علمی جغرافیا و برنامه ریزی شهری ایران
 • نوع انتشار: الکترونیکی
 • ضریب تاثیر در پایگاه جهان اسلام0.229 
 • ضریب شاخص آنی: 0.125
 • میانگین بازه زمانی بررسی اولیه مقالات دریافتی: 21 روز
 • میانگین زمان داوری:‌ 4 ماه
 • نوع داوری: تخصصی و فنی دوسوکور 
 • درصد پذیرش مقالات: 30 درصد
 • نوع دسترسی: آزاد و رایگان
 • هزینه داوری و پذیرش نهایی: دارد (5/000/000 ریال مطابق ماده 3 آیین نامه کمیسیون نشریات مورخ 1400/2/1 و نامه 40879 مورخ 1401/2/24)
 • نحوه ارتباط مستقیم مدیران نشریه: jusg@uk.ac.ir
شماره جاری: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 19، مهر 1400، صفحه 1-310 

ابر واژگان