تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 21
تعداد مقالات 216
تعداد نویسندگان 511
تعداد مشاهده مقاله 145,737
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 94,832
نسبت مشاهده بر مقاله 674.71
نسبت دریافت فایل بر مقاله 439.04
------------------------
تعداد مقالات ارسال شده 785
تعداد مقالات رد شده 549
درصد عدم پذیرش 70
تعداد مقالات پذیرفته شده 141
درصد پذیرش 18
زمان پذیرش (روز) 160
تعداد پایگاه های نمایه شده 16
تعداد داوران 140

دوفصلنامۀ علمی «جغرافیای اجتماعی شهری» یک نشریه با داوری بسته و دوسو ناشناس و با دسترسی آزاد است که با صاحب امتیازی دانشگاه شهید باهنر کرمان منتشر می‌شود. این نشریه با هدف انتشار دستاوردهای علمی پژوهشگران در سطح ملی و بین‌المللی با تمرکز بر مباحث جغرافیای اجتماعی شهری بنیانگذاری شده است. به منظور دسترسی آسان به یافته‌های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی آزاد پایه‌گذاری شده و تمام مراحل اشاره شده برای چاپ مقاله از سوی معاونت پژوهشی دانشگاه شهید باهنر کرمان پشتیبانی مالی می‌شود. 

- این مجله در ارزیابی سال 1400 کمیسیون نشریات وزارت علوم تحقیقات و فناوری به ترتیب حائز رتبۀ «ب» شده است. 

- تمامی مقالات ارسالی به این مجله قبل از ورود به فرایند داوری، توسط نرم‌افزارهمیاب کنترل می‌شود و در صورت مشاهده تخلف، گزارش آن علاوه بر نویسندگان به دانشگاه یا سازمان مربوطه آنها نیز ارسال و از طریق مراجع  قانونی پی‌گیری خواهد شد.

- این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین کمیتة اخلاق در انتشار (COPE) است و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.

- نویسنده مسئول مقاله حتماً باید عضو هیئت علمی یک دانشگاه یا پژوهشگاه باشد و مقاله ترجیحاً بایستی توسط وی به مجله ارسال گردد یا نامه تأییدیه مکتوب وی مبنی بر واگذاری امور ارسال مقاله با ایمیل رسمی دانشگاهی وی به یکی از همکاران مقاله، پیوست گردد. در غیر این‌صورت، مقاله در هیئت تحریریه قابل بررسی نخواهد بود.

- سایر ویژگی‌های مهم این نشریه بدین شرح است:

 • عنوان و موضوع اصلیجغرافیای اجتماعی شهری
 • نمایه اختصاری مجله: JUSG
 • دورۀ انتشار: دوفصلنامه
 • زبان نشریه:‌ فارسی و انگلیسی
 • درجه: علمی
 • نوع مقالات: پژوهشی
 • شماره شاپا الکترونیکی: 7784-2645
 • شروع انتشار: 1393 
 • انجمن همکار با نشریه: انجمن جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری ایران
 • نوع انتشار: الکترونیکی
 • ضریب تاثیر در پایگاه جهان اسلام0.229 
 • ضریب شاخص آنی: 0.125
 • میانگین بازه زمانی بررسی اولیه مقالات دریافتی: 21 روز
 • میانگین زمان داوری:‌ 4 ماه
 • نوع داوری: تخصصی و فنی دوسوکور 
 • درصد پذیرش مقالات: 30 درصد
 • نوع دسترسی: آزاد و رایگان
 • هزینه داوری و پذیرش نهایی: دارد (5/000/000 ریال مطابق ماده 3 آیین نامه کمیسیون نشریات مورخ 1400/2/1 و نامه 40879 مورخ 1401/2/24)
 • نحوه ارتباط مستقیم مدیران نشریه: jusg@uk.ac.ir

    

       

 

شماره جاری: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 21، مهر 1401، صفحه 1-295 

تبیین پدیده زوال شهری در ایران

صفحه 65-84

10.22103/JUSG.2022.2075

سعید ملکی؛ سعید امانپور؛ سجاد ملایی قلعه محمد


واکاوی نقش اقتصاد سبز بر کاهش فقر شهری (مورد پژوهی: شهر مشهد)

صفحه 257-274

10.22103/JUSG.2022.2084

حسین حاتمی نژاد؛ ابوالفضل منصوری اطمینان؛ ابراهیم فرهادی


ابر واژگان