توصیه اکید به دانشجویان محترم

توجه، توجه! به دانشجویان عزیز توصیۀ اکید می شود از ثبت نام اساتید خود با کاربری و ایمیل غیر دانشگاهی ایشان جداً خودداری نمایند. در صورت مشاهده ثبت نام اساتید محترم دانشگاه بدون اطلاع به ایشان توسط اشخاص دیگر و با ایمیل های خودساخته، ضمن اطلاع به استاد مربوطه، ثبت نام حقیقیِ بعدیِ فردِ مذکور در وبسایت نشریه بلاک خواهد شد و اجازه ارسال هیچگونه مقاله ای به ایشان داده نخواهد شد. 

همچنین، دانشجویان گرامی توجه نمایند، مشارکت حداقل یکی از اعضای هیأت علمی علوم جغرافیای دانشگاههای کشور در مقاله ارسالی الزامی است، امکانات سایت در قسمت ثبت و ویرایش نام نویسندگان و فعال کردن نویسنده مسئول (ولو شخص ثبت نام کننده نباشد، مثلا یکی از اساتید باشد) امکانپذیر است. توجه نمایید پس از ثبت نام نویسندگان و اولویت بندی ترتیب نام ها، گزینۀ «ذخیره» را در سمت چپ جدول نویسندگان بزنید تا اطلاعات نویسندگان به همان ترتیبی که نوشتید، ثبت شود. 

همچنین به نویسندگان مسئول محترم (ارسال کنندگان مقالات) توصیه اکید می شود، قبل از ارسال مقاله به نشریه حتماً از منوی بالای صفحه اصلی سایت، راهنمای نویسندگان را با دقت مطالعه نموده و مقاله خود را بر اساس فایل الگویی که در پایان آن آمده، تهیه و تنظیم نمایند.