فرایند پذیرش مقالات

فرایند داوری و پذیرش مقالات نشریه

مجله «جغرافیای اجتماعی شهری» با احترام به قوانین اخلاق در نشریات، تابع قوانین، سیاست‌ها و دستورالعمل‌های کمیته بین‌المللی اخلاق نشر (COPE) است و از آیین‌نامۀ اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید. در برخورد با موارد احتمالی سوءرفتار و سلب اعتبار از آیین‌نامه کمیته مذکور تبعیت می‌کند. مجله «جغرافیای اجتماعی شهری»  به بالاترین استانداردهای بررسی همتایان و همترازان متعهد است.

    مجله «جغرافیای اجتماعی شهری» نشریه‌ای است که در راستای همگامی با استانداردهای نشر بین‌المللی بنای آن بر داوری همتراز و دسترسی آزاد گذاشته شده است. در همین راستا، این مجله رویۀ داوری دوسو ناشناس و گمنام را برگزیده است. بدین شکل که نه نویسنده از هویت داور مطلع می‌شود و نه داور از نام و نشان نویسنده(گان) آگاهی می‌یابد. این امر موجب می‌شود که داوری صرفاً به شکل علمی و به دور از هرگونه پیش‌داوری و غرض‌ورزی صورت بگیرد. تمامی مقاله‌های دریافتی به جز سرمقاله و نامه به سردبیر که توسط هیئت تحریریه ارزیابی می‌شوند، تحت یک فرایند داوری و بررسی همتایان دوسو ناشناس و گمنام قرار می‌گیرند تا از کیفیت روش‌شناسی و استدلال پژوهشی مقاله اطمینان حاصل شود؛ و در صورت تأیید نهایی سردبیر، وارد روند چاپ می‌شود. فرایند داوری دوسوناشناس با تمرکز صرف بر روی محتوا، تعصب و پیشداوری را محدود می‌کند. همترازخوانی کیفیت آثار علمی را بهبود می‌بخشد، اطمینان حاصل می‌کند که چه کارهای پژوهشی قبلاً در یک حوزه موضوعی خاص تأیید شده است، سرقت ادبی را شناسایی می‌کند، و نقشی محوری در توسعه علمی دارد. ارزش افزوده شرکت در همترازخوانی، به روز نگه داشتن آخرین تحولات در این زمینه است. مقالات معمولاً توسط دو داور بررسی می شوند که بر اساس تخصص و تجربیاتشان انتخاب می‌شوند. داوران در مورد نقاط قوت و ضعف مقاله بازخوردهای خود را ارائه می‌کنند. ما بر این باور هستیم که اکثر مقالات ارسالی نیاز به بازبینی دارند.

    به نویسندگان توصیه می‌شود که «راهنمای نویسندگان» را به طور کامل و با دقت مطالعه کنند تا بفهمند که چگونه یک مقاله‌ای که قصد انتشار دارد باید آماده شود. به محض دریافت مقاله، نویسنده مربوطه از طریق رایانامه مطلع می‌شود و شماره‌ای را که مقاله تحت آن ثبت شده است، دریافت می‌کند. لطفاً این شماره مقاله را در موضوع رایانامه‌ها و نام کلیه فایل‌هایی که متعاقباً برای سردبیر و هیئت تحریریه ارسال می‌شود ذکر کنید. سپس مقاله برای دو داور ارسال می‌شود و ممکن است شش هفته پس از دریافت مقاله پاسخ داده شود. در صورت پذیرش مقاله، از نویسنده درخواست می‌شود با در نظر گرفتن نظرها و پیشنهادهای داوران، نسخه نهایی را تهیه کند. سپس مقاله به ویراستار ارسال می‌شود. پس از پذیرش نهایی، مقاله به گروه صفحه‌آرایی و تولید محتوا ارسال می‌شود تا صفحه‌آرایی و برای چاپ آماده شود.

    پس از ارسال مقاله، ترتیب نویسندگان نسخه‌ای که برای انتشار  ارسال شده است را نمی‌توان به گونه‌ای دیگر اضافه، حذف یا سفارش داد. پس از ارسال مقاله، نویسندگان باید فقط در مورد پیشرفت روند فرایند داوری با سردبیر مکاتبه کنند. این مجله از روش داوری دوسوناشناس حمایت می‌کند و به کار می‌گیرد. بنابراین، مقاله پژوهشی و مروری توسط دو (2) عضو هیئت تحریریه (یک سردبیر بخش و یک عضو هیئت تحریریۀ دیگر)، و در صورت لزوم، به صورت ناشناس ارزیابی می‌شوند. پس از ارزیابی مقدماتی مقاله، نسخه‌ای که برای انتشار به عنوان مقاله به داوری ارسال می‌شود، توسط دو (2) داور خارجی (تقریباً 10 روز پس از ارسال) برای ارزیابی ارسال می‌شود. سایر انواع مقالات توسط دو نفر از اعضای هیئت تحریریه مجله بررسی می‌شوند و ممکن است در اولین فرصت 4 تا 6 هفته پس از ارسال، پاسخ داده شود. نام ویراستاران و داوران همترازخوانی برای نویسندگان ناشناخته است و برعکس. این رویکرد برای ترویج نقد سازنده به نویسندگان توسط سردبیران و داوران اتخاذ شده است.

    تمامی داوران توسط هیئت تحریریه انتخاب و دعوت خواهند شد تا مقاله را با توجه به زمینه تخصصی مقالات ارسالی بررسی کنند. از داوران محترم خواسته می‌شود تا بررسی خود را ظرف یک (1) ماه تکمیل کنند، اما اجازه دارند دورۀ بررسی را برای تکمیل و ارسال گزارش خود تمدید کنند. تمام اطلاعات مرتبط برای داوران را می‌توان در دستورالعمل‌های مربوط به داوران در «منشور اخلاقی و اخلاق نشر» مجله مشاهده کرد.

    سردبیران و داوران همترازخوانی ملزم به تأیید و اعمال دستورالعمل‌های اخلاقی کوپ برای بازبینان و داوران هستند. به طور خاص، آنها باید به محرمانه بودن نام نویسنده احترام بگذارند، در حالی که هنوز در مرحله پیش از انتشار است؛ درباره اثر/مقالۀ نویسنده به طور علنی بحث نکنند؛ ایده‌های نویسنده یا مالکیت فکری  وی را رعایت کنند. نسخه اولیه مقاله بر اساس معیارهای خاصی (مانند: اصالت، تازگی، نوآوری، شایستگی علمی، و مناسبت) و دستورالعمل‌های کوپ برای داوران ارسال می‌شوند. معیارها بر اساس یک شبکه علامت گذاری استاندارد (که برای نویسندگان و داوران ارائه می‌شود) تأیید می‌شوند. داوران بر اساس تخصص موضوعی آنها (به عنوان مثال، بر اساس مقالاتشان) انتخاب و به آنها درخواست داوری می‌شود. همچنین نویسندگان ممکن است داورانی را پیشنهاد کنند که با آنها تضاد منافع ندارند. مقاله دریافت شده ممکن است با اصلاحات جزئی یا کلی پذیرفته شود یا در صورتی که استانداردهای  مجله «جغرافیای اجتماعی شهری» را رعایت نکرده باشد، رد شود.

    داوران و اعضای هیئت تحریریه تا جایی که معقول باشد با نویسندگان کار خواهند کرد تا به انتشار اثر با بالاترین کیفیت کمک کنند. سردبیر و اعضای هیئت تحریریۀ به درخواست‌های نویسندگان احترام می‌گذارند که یک عضو هیئت تحریریه/ داور خاص، مقاله ارسالی آنها را بررسی نکند، اگر این درخواست‌ها به خوبی مستدل و عملی باشند. هنگامی که قبل از تصمیم نهایی در خصوص پذیرش مقاله، درخواست تجدیدنظر می‌شود بایستی نسخه نهایی تجدیدنظر شدۀ مقاله ظرف کمتر از یک (1) ماه دریافت شود. در صورتی که نویسنده از تصمیم اعضای هیئت تحریریۀ و داوران ناراضی باشد، می‌تواند درخواست فرجام‌خواهی و تجدیدنظر به سردبیر ارسال کند، که وی برای بررسی تمام اسناد مربوطه (متن مقاله، رایانامه‌ها، داوری‌ها و غیره) تشکیل جلسه خواهد داد و تصمیم نهایی را ظرف یک (1) صادر می‌کند.

 

تصمیمگیری در خصوص مقاله

پس از هر دور داوری و همترازخوانی، از داور(ها) خواسته می‌شود تا نسخه ارسالی و گزارش‌های همترازخوانی پیشین را ارزیابی کنند. تصمیمات مربوط به هر مقاله دریافتی بدون استثناء توسط سردبیر و اعضای هیئت تحریریه اتخاذ خواهد شد که عالی بودن و استاندارد بالای فرایند تصمیم‌گیری ما را تضمین می‌کند. سردبیر و اعضای هیئت تحریریه مجله «جغرافیای اجتماعی شهری»  ممکن است از بین گزینه‌های زیر تصمیم‌گیری و انتخاب کند:

 • پذیرش مقاله: نسخۀ دریافتی مقاله دارای کیفیت بالا و قابل چاپ در مجله است.
 • بازنگری و تجدیدنظر: از نویسندگان خواسته می‌شود تا ویرایش‌هایی را در نسخۀ خطی خود انجام دهند و پس از ارسال مجدد، مقاله مستقیماً برای ارزیابی و تصمیم‌گیری به سردبیر ارسال می‌شود (مقاله ارسالی را بپذیرید، درخواست تجدیدنظر و اصلاحات بیشتر کند یا مقاله را رد کند). در صورتی که نظر داور یک ویرایش عمده باشد و دومی مقاله را رد کند، مقاله به داور سومی که قبلاً مقاله را ارزیابی نکرده است، ارسال می‌شود و با توجه به نظر او سردبیر در خصوص نظر داور اول و دوم، تصمیم می‌گیرد. در صورتی که نظر دو داور، ویرایش کلی مقاله باشد، مقاله برای بازبینی به نویسنده ارائه می‌شود. در نهایت، نسخه اصلاح شده مقاله برای ارزیابی تطبیقی برای یکی از داورانی که قبلاً مقاله را ارزیابی کرده است ارسال می‌شود.
 • رد مقاله: نسخۀ مقاله حاوی ایرادات عمده‌ای است که با تجدیدنظر و ارسال مجدد قابل حل نیست. اگر دو داور مقاله ای را رد کنند، رد می‌شود.

     اگر تصمیم «بازنگری» باشد، از نویسندگان درخواست می‌شود که نظرات داوران و اعضای هیئت تحریریه را در نظر بگیرند. فرایند بررسی و داوری دور دوم می‌تواند دنبال شود. پس از پذیرش نهایی، نویسندگان نسخۀ نهایی مقاله را بر اساس الگو و قالب مجله ارائه می‌کنند و آن را از طریق سامانه ارسال کرده تا به منظور انتشار در اختیار کادر هیئت تحریریه، ویراستار و تیم آماده‌سازی قرار گیرد.

     به منظور تضمین سرعت فرایند ویراستاری و صفحه‌آرایی، هر مقاله تنها مجاز به دو دور داوری و بازنگری خواهد بود. بنابراین، از نویسندگان خواسته می‌شود که به تمام مسائلی که توسط داوران مطرح می‌شود، مستقیماً پس از نخستین دور داوری بپردازند و پاسخ دهند. بر اساس سطح تغییرات درخواستی، نظرات داوران و دقت و صحت اصلاحات انجام شده توسط نویسندگان، پذیرش در این نشریه حدود 24 هفته طول می‌کشد (در صورت تأیید نهایی توسط داوران و سردبیر).

 

نمونه‌خوانی و غلط‌گیری نسخۀ اولیه

پس از پذیرش مقاله برای انتشار، مرحله اول ویرایش و صفحه‌آرایی آن انجام می‌شود که در آن کادر تحریریه هرگونه اشتباه جزئی (مانند نقطه‌گذاری یا ارجاعات) را تصحیح نموده و بررسی می‌کند که تمام اطلاعات لازم در مورد مقاله و نویسندگان ارائه شده باشد. نویسندگان پس از پذیرش مقاله برای انتشار، نسخه ویرایش شده دستنوشته خود را برای نمونه‌خوانی و غلط‌گیری توسط نویسنده دریافت خواهند کرد. این آخرین مرحله‌ای است که در آن هرگونه تغییر اساسی در ویرایش مقاله در متن مجاز است (مرحلۀ بعدی - تصحیح - محدود به تصحیح اشتباهات تایپی و صفحه‌بندی است).

 

تصحیح و صفحه‌بندی

صفحه‌آرا و اعضای تحریریه نسخۀ نهایی مقاله را در قالب مجله آماده می‌کنند و نسخه نهایی فایل مقاله در قالب پی‌دی‌اف برای بازبینی نهایی قبل از انتشار برای نویسنده ارسال می‌شود. نویسندگان باید به‌ دقت مقاله را بررسی کنند و اشتباهات تایپی یا صفحه‌آرایی را یادداشت کنند و از ابزار یادداشت‌های چسبنده برای علامت‌گذاری و توضیح هرگونه تغییر ضروری استفاده نمایند.

 

انتشار

پس از دریافت نسخه نهایی تصحیح شدۀ مقاله و انجام آخرین اصلاحات، مقاله منتشر خواهد شد. به محض در دسترس قرار گرفتن مقاله به صورت برخط، نویسنده به سرعت در جریان قرار خواهد گرفت. در برخی موارد، ممکن است انتشار به تأخیر بیفتد تا تضمین شود که همۀ مقالات به طور همزمان منتشر می‌شوند.

 

تجدیدنظرخواهی تصمیمات

نویسندگانی که مایل به درخواست تجدیدنظر در مورد تصمیم در مورد مقاله خود هستند، می‌توانند این کار را با ارسال یک رایانامه به سردبیر در 15 روز پس از اطلاع از تصمیم اولیه انجام دهند. در چنین مواردی، رایانامه‌ای حاوی جزئیات دلایل تجدیدنظر و همچنین پاسخ کامل به نظرات داوران، در صورت لزوم، باید به سردبیر ارائه شود. در صورت اقتضا، مقاله برای داور دیگری که قبلاً مقاله را ارزیابی نکرده است، ارسال خواهد شد. نظرات داوران، همراه با هرگونه مکاتبات تحریریه بعدی، توسط سردبیر ارزیابی خواهد شد. تصمیم سردبیر نهایی خواهد بود.

 

بیانیه حریم خصوصی

نام‌ها و آدرس‌های پست الکترونیکی وارد شده در سامانۀ مجله منحصراً برای اهداف اعلام شده این مجله استفاده می‌شود و برای هیچ هدف دیگری یا در اختیار هیچ طرف دیگری قرار نخواهد گرفت.

 

    فلوچارت ارسال مقاله به مجله «جغرافیای اجتماعی شهری»

 

    روندنما نشان می‌دهد که تمامی مقاله‌های دریافتی تحت یک فرایند داوری و بررسی همتایان دوسو ناشناس و گمنام قرار می‌گیرند تا از کیفیت روش‌شناسی و استدلال پژوهشی مقاله اطمینان حاصل شود. پس از ارسال مقاله توسط نویسنده(گان) در سامانه مدیریت مجله، مقاله در درجه اول توسط دفتر نشریه، کارشناس نشریه و سردبیر (حداکثر یک هفته) مورد بررسی و مطالعه قرار می‌گیرد. بنابراین، خواهشمند است دستورالعمل‌ها و راهنمای نویسندگان را به دقت مطالعه نماید و مقاله را بر اساس راهنمای نویسندگان در بخش فارسی، آماده کنید و سپس آن را ارسال نمایید. پس از ارزیابی اولیه مقاله توسط مدیر اجرائی نشریه، در صورت موافقت سردبیر در مرحله اول، مقاله برای ارزیابی و داوری خدمت داوران محترم ارسال می‌گردد.

    همان‌گونه که در روندنما توضیح داده شد، مقالات ارسالی به مجله «جغرافیای اجتماعی شهری»، ابتدا مورد بررسی اجمالی قرار گرفته و در صورت رعایت اصول نگارشی اعلام شده در وبگاه مجله و ارتباط مقاله با موضوعات مجله برای داوری ارسال خواهد شد. در این مرحله در مورد تأیید ارسال مقاله به داوری و پرداخت هزینه داوری مقاله به نویسنده محترم اطلاع‌رسانی خواهد شد. در ادامه فرایند داوری، پذیرش و انتشار مقاله در این نشریه به صورت متنی و گرافیکی نشان داده شده است:

1. دریافت مقاله از طریق وبگاه نشریه و اعلام دریافت کمتر

2. ارسال مقاله به اعضای هیئت تحریریه یا دبیر تخصصی

3. بررسی مقاله در جلسه هیئت تحریریه، بررسی برخط که نتیجه آن به شکل زیر است:

      الف. رد مقاله در جلسه هیئت تحریریه به دلیل در اولویت نبودن

      ب. عدم انطباق با محتوا و حوزۀ کار مجله

      ج.کیفیت پایین و ... که به همراه دلایل مربوط، به اطلاع نویسنده می‌رسد.

4. در نظر گرفتن اصلاحات اولیه (قبل از داوری) برای مقاله که به نویسندگان گرامی ارائه خواهد شد تا پس از اعمال اصلاحات مورد نظر هیئت تحریریه (در صورت تأیید)، به داوری ارسال شود.

5. ارسال مقال به داوران (حداقل 2 تا 3 داور)

6. دریافت نتایج داوری که به سه صورت است:

      الف. منفی

      ب. مثبت

      ج. اصلاحات

7. ارجاع نتایج داوری به اعضای هیئت تحریریه برای بررسی داوری‌ها و تصمیم‌گیری، که سه نتیجه را در بر خواهد داشت:

      الف. رد مقاله به دلیل رد داوری‌ها (دو داوری منفی)

      ب. ارسال به داور سوم (یک داوری منفی و یک اصلاحات)

      ج. ارسال به نویسنده برای اعمال اصلاحات (دو اصلاح داوری)

8. دریافت اصلاحات از نویسندگان

9. ارسال اصلاحات اعمال شدة نویسنده به داوران محترم تطبیقی که سه نتیجه را در پی خواهد داشت:

      الف. رد اصلاحات

      ب. پذیرش

      ج. اصلاحات مجدد

      که به سه شکل زیر عمل خواهد شد:

          الف. اصلاحات مجدداً به نویسندگان برای اعمال عودت داده می‌شود.

          ب. در صورت اعمال کلیۀ اصلاحات پذیرش صادر می‌شود.

          ج. مقاله به دلیل عدم اعمال اصلاحات مطابق نظر داوران تطبیقی رد خواهد شد.

فرایند گردش کار مقاله از ارسال توسط نویسنده مسئول تا پذیرش یا رد آن به شرح ذیل است (جهت دانلود فلوچارت فرایند بررسی مقالات در این مجله اینجا کلیک نمایید):

 • ثبت نام نویسنده مسئول در سایت نشریه
 • ارسال مقاله بر اساس راهنمای تنظیم و ارسال مقاله
 • دریافت و بررسی اولیۀ مقاله توسط سردبیر و کارشناس نشریه
 • چک نمودن استانداردهای لازم مقاله به لحاظ شکلی و حقوق کپی رایت از طریق موتورهای جستجوگر علمی نظیر سامانه همیاب و ...
 • در صورت لزوم به انجام اصلاحات شکلی و فرمتی، مقاله توسط سردبیر به نویسنده برگردانده می­ شود تا اصلاحات انجام پذیرد. لذا نویسنده پس از انجام اصلاحات، مقاله اصلاح شده را به نشریه ارسال مجدد می ­نماید.
 • چک نمودن اولیه مقاله به لحاظ کیفیت محتوی توسط سردبیر و تصمیم­ گیری برای ارسال به شورای هیأت تحریریه به صورت مجازی/حضوری
 • اتجاذ رأی هیأت تحریریه مبنی بر موافقت یا عدم موافقت با قرارگیری مقاله در فرآیند بررسی به لحاظ ویژگی های کیفیت و انطباق مقاله با موضوع و محورهای نشریه
 • ارسال مقاله به دبیر تخصصیِ مرتبط با محور و موضوع مقاله توسط سردبیر (محرمانه)
 • چک نمودن مقاله توسط دبیرتخصصی و تعیین داور (در این مرحله حداقل دو داور به صورت محرمانه برای مقاله تعیین می­ شود). 
 • ارسال مقاله به داوران توسط دبیر تخصصی
 • چک نمودن و داوری مقاله توسط داوران و اعلام نظر ایشان (لازم به توضیح است حق الزحمه داوران از محل پرداختی مقالات پذیرفته شده در پایان هر دوره پرداخت می شود)
 • ارسال نظرات داوران به دبیر تخصصی
 • رؤیت نظر داوران و انعکاس نظر ایشان به سردبیر توسط دبیر تخصصی
 • بررسی و جمع ­بندی نظر داوران و ارسال نظر سردبیر به نویسنده (بازنگری کلی، بازنگری جزئی، ارسال مجدّد، رد مقاله و یا پذیرش مقاله)
 • دریافت نظر تجمیع شده داوران و سردبیر توسط نویسنده
 • در صورت پذیرش یا رد مقاله، چرخه داوری متوقف شده و آن مقاله در وضعیت و منوی رد یا پذیرش قرار می ­گیرد و وارد مرحلۀ ویراستاری و مراحل بعدی می شود.
 • در صورت نیاز به بازنگری کلی، بازنگری جزئی و یا ارسال مجدّد، نویسنده اصلاحات لازم را بر روی مقاله مذکور انجام داده و اقدام به ارسال فایل تصحیح شده مقاله به مجله می ­نماید.
 • چرخۀ داوری دوباره به همان شکل قبلی تاحداکثر سه  بار و در نهایت پذیرش یا رد مقاله ادامه خواهد داشت.
 • پس از تأیید اولیه علمی، مقاله از طریق سایت در اختیار ویراستارهای فنی، ادبی و انگلیسی قرار می گیرد که پس از رفت و برگشت بین ویراستار-سردبیر و نویسنده، چهار فایل آماده انتشار مقاله به روزرسانی و در سایت مجله بایگانی می گردد تا در اختیار ناشر قرار داده شود.
 • پس از پایان فرآیند داوری و بررسی ویراستار فنی، ویراستار ادبی و ویراستار انگلیسی، مقاله جهت پرداخت بخشی از هزینۀ داوری و انتشار (5000000 ریال) به نویسندۀ مسئول ارجاع داده می شود.
 • واریز وجه به صورت آنلاین توسط نویسنده مسئول و تأیید نهایی، مقاله به وضعیت تأیید علمی تغییر می یابد. در این مرحله گواهی پذیرش آنلاین بر روی کارتابل نویسنده مسئول قرار می گیرد.
 • پس از طی همۀ این مراحل، مقاله در نوبت چاپ قرار داده می شود. لیست مقالات آماده انتشار بدون هیچ ابهامی و به ترتیب زمانی پذیرش در سایت قرار داده می شود.
 • در هر شمارۀ نشریه (به صورت دوفصلنامه) به ترتیب 14 مقاله از مقالات آمادۀ انتشار، انتخاب و در لیست انتشار آن شماره قرار می گیرد.
 • بر اساس سیاست های دانشگاه و وزارت علوم و با هدف صرفه جویی در کاغذ و حفاظت از محیط زیست، نشریۀ جغرافیای اجتماعی شهری صرفاً به صورت الکترونیکی منتشر می شود.

 

نکات ویژه برای نویسندگان محترم:

توجه ۱: لازم است نام تمامی فایل­ های ارسالی به نشریه توسط نویسنده مسئول، داوران، سردبیر و دبیران تخصصی به صورت حروف انگلیسی و عاری از مشخصات فرد (نویسنده و یا داور) باشد. 

توجه ۲: به منظور جلوگیری از تکرار چرخه­ های غیر ضروری مقاله و اتلاف وقت نویسندگان، داوران و سایر مسئولین نشریه، نویسندگان محترم توجه نمایند که در فایل اصلی بدون نام نویسندگان، هیچ مشخصاتی از ایشان (اعم از داخل محتوای فایل­ نظیر ابتدای چکیده فارسی، چکیده انگلیسی، شکل­ ها، جدول ­ها و یا در قسمت مشخصات فایل-Properties) وجود نداشته باشد. قبل از اقدام به ارسال مقاله و فایل­ های پیوست آن، حتماً این موارد را چک نمایید.

توجه 3: تنها پس از تایید علمی مقاله توسط داوران و سردبیر، امکان صدور نامۀ پذیرش وجود دارد.