فرایند پذیرش مقالات

فرایند گردش کار مقاله از ارسال توسط نویسنده مسئول تا پذیرش یا رد آن به شرح ذیل است (جهت دانلود فلوچارت فرآیند بررسی مقالات در این مجله اینجا کلیک نمایید):

 • ثبت نام نویسنده مسئول در سایت نشریه
 • ارسال مقاله بر اساس راهنمای تنظیم و ارسال مقاله
 • دریافت و بررسی اولیۀ مقاله توسط سردبیر و کارشناس نشریه
 • چک نمودن استانداردهای لازم مقاله به لحاظ شکلی و حقوق کپی رایت از طریق موتورهای جستجوگر علمی نظیر سامانه همیاب و ...
 • در صورت لزوم به انجام اصلاحات شکلی و فرمتی، مقاله توسط سردبیر به نویسنده برگردانده می­ شود تا اصلاحات انجام پذیرد. لذا نویسنده پس از انجام اصلاحات، مقاله اصلاح شده را به نشریه ارسال مجدد می ­نماید.
 • چک نمودن اولیه مقاله به لحاظ کیفیت محتوی توسط سردبیر و تصمیم­ گیری برای ارسال به شورای هیأت تحریریه به صورت مجازی/حضوری
 • اتجاذ رأی هیأت تحریریه مبنی بر موافقت یا عدم موافقت با قرارگیری مقاله در فرآیند بررسی به لحاظ ویژگی های کیفیت و انطباق مقاله با موضوع و محورهای نشریه
 • ارسال مقاله به دبیر تخصصیِ مرتبط با محور و موضوع مقاله توسط سردبیر (محرمانه)
 • چک نمودن مقاله توسط دبیرتخصصی و تعیین داور (در این مرحله حداقل دو داور به صورت محرمانه برای مقاله تعیین می­ شود). 
 • ارسال مقاله به داوران توسط دبیر تخصصی
 • چک نمودن و داوری مقاله توسط داوران و اعلام نظر ایشان (لازم به توضیح است حق الزحمه داوران از محل پرداختی مقالات پذیرفته شده در پایان هر دوره پرداخت می شود)
 • ارسال نظرات داوران به دبیر تخصصی
 • رؤیت نظر داوران و انعکاس نظر ایشان به سردبیر توسط دبیر تخصصی
 • بررسی و جمع ­بندی نظر داوران و ارسال نظر سردبیر به نویسنده (بازنگری کلی، بازنگری جزئی، ارسال مجدّد، رد مقاله و یا پذیرش مقاله)
 • دریافت نظر تجمیع شده داوران و سردبیر توسط نویسنده
 • در صورت پذیرش یا رد مقاله، چرخه داوری متوقف شده و آن مقاله در وضعیت و منوی رد یا پذیرش قرار می ­گیرد و وارد مرحلۀ ویراستاری و مراحل بعدی می شود.
 • در صورت نیاز به بازنگری کلی، بازنگری جزئی و یا ارسال مجدّد، نویسنده اصلاحات لازم را بر روی مقاله مذکور انجام داده و اقدام به ارسال فایل تصحیح شده مقاله به مجله می ­نماید.
 • چرخۀ داوری دوباره به همان شکل قبلی تاحداکثر سه  بار و در نهایت پذیرش یا رد مقاله ادامه خواهد داشت.
 • پس از تأیید اولیه علمی، مقاله از طریق سایت در اختیار ویراستارهای فنی، ادبی و انگلیسی قرار می گیرد که پس از رفت و برگشت بین ویراستار-سردبیر و نویسنده، چهار فایل آماده انتشار مقاله به روزرسانی و در سایت مجله بایگانی می گردد تا در اختیار ناشر قرار داده شود.
 • پس از پایان فرآیند داوری و بررسی ویراستار فنی، ویراستار ادبی و ویراستار انگلیسی، مقاله جهت پرداخت بخشی از هزینۀ داوری و انتشار (5000000 ریال) به نویسندۀ مسئول ارجاع داده می شود.
 • واریز وجه به صورت آنلاین توسط نویسنده مسئول و تأیید نهایی، مقاله به وضعیت تأیید علمی تغییر می یابد. در این مرحله گواهی پذیرش آنلاین بر روی کارتابل نویسنده مسئول قرار می گیرد.
 • پس از طی همۀ این مراحل، مقاله در نوبت چاپ قرار داده می شود. لیست مقالات آماده انتشار بدون هیچ ابهامی و به ترتیب زمانی پذیرش در سایت قرار داده می شود.
 • در هر شمارۀ نشریه (به صورت دوفصلنامه) به ترتیب 14 مقاله از مقالات آمادۀ انتشار، انتخاب و در لیست انتشار آن شماره قرار می گیرد.
 • بر اساس سیاست های دانشگاه و وزارت علوم و با هدف صرفه جویی در کاغذ و حفاظت از محیط زیست، نشریۀ جغرافیای اجتماعی شهری صرفاً به صورت الکترونیکی منتشر می شود.

  توجهات ویژه برای نویسندگان محترم:

  توجه ۱: لازم است نام تمامی فایل­ های ارسالی به نشریه توسط نویسنده مسئول، داوران، سردبیر و دبیران تخصصی به صورت حروف انگلیسی و عاری از مشخصات فرد (نویسنده و یا داور) باشد. 

  توجه ۲: به منظور جلوگیری از تکرار چرخه­ های غیر ضروری مقاله و اتلاف وقت نویسندگان، داوران و سایر مسئولین نشریه، نویسندگان محترم توجه نمایند که در فایل اصلی بدون نام نویسندگان، هیچ مشخصاتی از ایشان (اعم از داخل محتوای فایل­ نظیر ابتدای چکیده فارسی، چکیده انگلیسی، شکل­ ها، جدول ­ها و یا در قسمت مشخصات فایل-Properties) وجود نداشته باشد. قبل از اقدام به ارسال مقاله و فایل­ های پیوست آن، حتماً این موارد را چک نمایید.

  توجه 3: تنها پس از تایید علمی مقاله توسط داوران و سردبیر، امکان صدور نامۀ پذیرش وجود دارد.