فرایند پذیرش مقالات

فرایند گردش کار مقاله از ارسال توسط نویسنده مسئول تا پذیرش یا رد آن به شرح ذیل است:

 • ثبت نام نویسنده مسئول در سایت نشریه
 • ارسال مقاله بر اساس راهنمای تنظیم و ارسال مقاله
 • دریافت مقاله توسط سردبیر/ مدیر داخلی
 • چک نمودن استانداردهای لازم مقاله به لحاظ شکلی و حقوق کپی رایت از طریق موتورهای جستجوپر علمی نظیر سامانه نور رضوی
 • در صورت لزوم به انجام اصلاحات شکلی و فرمتی، مقاله توسط سردبیر به نویسنده برگردانده می­ شود تا اصلاحات انجام پذیرد. لذا نویسنده پس از انجام اصلاحات، مقاله اصلاح شده را به نشریه ارسال مجدد می ­نماید.
 • چک نمودن اولیه مقاله به لحاظ کیفیت محتوی توسط سردبیر و تصمیم­ گیری
 • ارسال مقاله به دبیر تخصصیِ مرتبط با محور و موضوع مقاله توسط سردبیر (محرمانه)
 • چک نمودن مقاله توسط دبیرتخصصی و تعیین داور (در این مرحله حداقل دو داور بهص صروت محرمانه برای مقاله تعیین می­ شود)
 • ارسال مقاله به داوران توسط دبیر تخصصی
 • چک نمودن و داوری مقاله توسط داوران و اعلام نظر ایشان (لازم به توضیح است حق الزحمه داوران از محل پرداختی مقالات پذیرفته شده) در پایان هر دوره پرداخت می شود)
 • ارسال نظرات داوران به دبیر تخصصی
 • رؤیت نظر داوران و انعکاس نظر ایشان به سردبیر توسط دبیر تخصصی
 • بررسی و جمع ­بندی نظر داوران و ارسال نظر سردبیر به نویسنده (بازنگری کلی، بازنگری جزئی، ارسال مجدّد، رد مقاله و یا پذیرش مقاله)
 • دریافت نظر تجمیع شده داوران و سردبیر توسط نویسنده
 • در صورت پذیرش یا رد مقاله، چرخه داوری متوقف شده و آن مقاله در وضعیت و منوی رد یا پذیرش قرار می ­گیرد و وارد مرحلۀ ویراستاری و مراحل بعدی می شود.
 • در صورت نیاز به بازنگری کلی، بازنگری جزئی و یا ارسال مجدّد، نویسنده اصلاحات لازم را بر روی مقاله مذکور انجام داده و اقدام به ارسال فایل تصحیح شده مقاله به مجله می ­نماید.
 • فرایند چرخه داوری دوباره به همان شکل قبلی تا حداکثر سه  بار و در نهایت پذیرش یا رد مقاله ادامه خواهد داشت.
 • پس از پایان فرآیند داوری، مقاله جهت پرداخت بخشی از هزینۀ داوری و انتشار (300000 تومان) به نویسندۀ مسئول ارجاع داده می شود.
 • واریز وجه به صورت آنلاین یا دستی توسط نویسنده مسئول و ارجاع فیش واریز و یا سند آنلاین به سردبیر و تایید نهایی، مقاله به وضعیت تأیید علمی تغییر می یابد. 
 • توجه ۱: لازم است نام نمامی فایل­ های ارسالی به نشریه توسط نویسنده مسئول، داوران، سردبیر و دبیران تخصصی به صورت حروف انگلیسی و عاری از مشخصات فرد (نویسنده و یا داور) باشد. 
 • توجه ۲: به منظور جلوگیری از تکرار چرخه­ های غیر ضروری مقاله و اتلاف وقت نویسندگان، داوران و سایر مسئولین نشریه، نویسندگان محترم توجه نمایند که هیچ مشخصاتی از ایشان در هیچکدام از فایل­ های ارسالی به نشریه (اعم از داخل محتوای فایل­ها نظیر ابتدای چکیده فارسی، چکیده انگلیسی، شکل­ها و جدول­ها و یا در قسمت مشخصات فایل-Properties) وجود نداشته باشد. قبل از اقدام به ارسال مقاله و فایل­ های پیوست آن، حتماً این موارد را چک نمایید.
 • توجه 3: تنها پس از تایید علمی مقاله توسط داوران و سردبیر، امکان صدور نامۀ پذیرش وجود دارد و لاغیر.
 • پس از این مرحله مقاله برای ویراستار فنی و ادبی ارسال می شود (چرخه اصلاحات بین ویراستار و نویسندۀ مسئول ادامه دارد تا فایل آمادۀ انتشار  مقاله تهیه گردد.
 • پس از این مرحله مقاله در نوبت چاپ قرار داده می شود. لیست مقالات آماده انتشار بدون هیچ ابهامی و به ترتیب زمانی پذیرش در سایت قرار داده می شود. 
 • در هر شمارۀ نشریه (به صورت دوفصلنامه) به ترتیب 14 مقاله از مقالات آمادۀ انتشار، انتخاب و در لیست انتشار آن شماره قرار می گیرد.
 • بر اساس سیاست های دانشگاه و وزارت علوم و با هدف صرفه جویی در کاغذ و حفظ محیط زیست، نشریۀ جغرافیای اجتماعی شهری صرفاً به صورت الکترونیکی منتشر می شود.