دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 22، فروردین 1402، صفحه 1-270 
شناسایی و تحلیل پیشران های کلیدی موثر بر شکوفایی شهر یزد با رویکرد آینده پژوهی

صفحه 27-46

10.22103/JUSG.2023.2087

حسین یغفوری؛ مسعود چهارراهی؛ سمیه راهدارپودینه؛ فاطمه تیلکوی بگه جان


تحلیلی بر اولویت‌یابی شاخص‌های شهر دوستدار کودک (نمونه موردی: مناطق 5 گانه شهر ارومیه)

صفحه 143-160

10.22103/JUSG.2023.2093

میرنجف موسوی؛ جواد جهانگیرزاده؛ نیما بایرام‌زاده؛ سجاد امیدوارفر؛ رویا کامل نیا


تحلیل نابرابری فضایی شهر کرمان با استفاده ازآمار فضایی

صفحه 213-228

10.22103/JUSG.2023.2097

هانیه علی میرزائی؛ علی اصغر عبدالهی؛ حسین غضنفرپور


تحلیل اولویت‌های اجرایی در تحقق الگوی نوشهرگرایی در محله‌های شاخص شهر اصفهان

صفحه 249-270

10.22103/JUSG.2023.2099

سید مجتبی مهدوی؛ احمد خادم الحسینی؛ رضا مختاری ملک آبادی؛ صفر قائدرحمتی؛ امیر گندمکار