موضوعات = آینده نگاری ساختار اکولوژیکی توسعۀ شهرهای اسلامی آینده
مکان گزینی بازار روز با استفاده از GIS و منطق FUZZY (مطالعۀ موردی: سیرجان)

دوره 7، شماره 2، مهر 1399، صفحه 113-128

10.22103/JUSG.2020.2022

مهدیه خسروی؛ رسا رئیسی؛ سید علی المدرسی؛ احمد استقلال


تحلیل فضایی مؤلفه های زیرساختی شهر یادگیرنده بر اساس ناهمسانی های فضایی میان محلات شهری زنجان

دوره 7، شماره 2، مهر 1399، صفحه 261-281

10.22103/JUSG.2020.2029

بهاره اکبری منفرد؛ محسن کلانتری؛ عیسی پیری؛ اصغر تیموری


تدوین سناریوها و ارائه راهبردهای مؤثر در تاب آوری اجتماعی آینده (مطالعۀ موردی: کلانشهر اهواز)

دوره 6، شماره 2، مهر 1398، صفحه 255-273

10.22103/JUSG.2019.2000

سعید امانپور؛ سعید ملکی؛ مسعود صفایی پور؛ محمدرضا امیری فهلیانی


مکان گزینی مسکن اجتماعی (مطالعۀ موردی: مسکن مهر شهر کازرون)

دوره 4، شماره 2، مهر 1396، صفحه 87-101

10.22103/JUSG.2018.1954

رودابه فرهادی؛ سرورالدین همتی گشتاسب