دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالات آمادۀ انتشار، به ترتیب زمان پذیرش نهایی مقاله و توسط سامانه به صورت خودکار ثبت می شود. تقاضای تغییر و جابجایی (انتشار زودهنگام) امکانپذیر نمی باشد.
بررسی اثرات زیست محیطی رودخانه ها در ارتقا سرزندگی شهرها ( مطالعه موردی : آقارود بابل)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1402

10.22103/jusg.2023.21755.1798

پری شکری فیروزجاه؛ صادق صیدبیگی؛ مرضیه افضلی ننیز؛ سید حسن رسولی؛ معصومه محمودی


بررسی علل تشدید حاشیه‌نشینی در تبریز از منظر عوامل برنامه‌ریزی ناحیه‌ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1402

10.22103/jusg.2023.20957.1760

ابوالفضل قنبری؛ اسدالله حجازی؛ بهنام احمدی


ارزیابی مولفه های موثر بر کیفیت مبادی ورودی شهر (مطالعۀ موردی: ورودی شمال غربی شهر زیراب)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1402

10.22103/jusg.2023.21497.1782

سحر مجیدی هتکه لویی؛ فرج اله فتح اله پور کامی؛ مهسا حقانی


نقش مدیریت منابع انسانی پایدار مبتنی بر ابعاد فرهنگی گفتمان مقاومت اسلامی در رشد گردشگری (مطالعه موردی: جهان شهر مقاومت کرمان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1402

10.22103/jusg.2023.21706.1791

جاوید سبحانی اوغول بیک؛ سنجر سلاجقه؛ آمنه فیروز آبادی؛ زهرا انجم شعاع؛ شهین شرفی


تحلیل ساختاری بازخورد گردشگران پزشکی نسبت‌به رفتار مراکز درمانی برای ارزیابی موانع توریسم سلامت در شهر کاشان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1402

10.22103/jusg.2023.21801.1799

سید حجت موسوی؛ فاطمه روان بد


بررسی زیرساخت‌های گردشگری با تاکید برگردشگری پایدار (مطالعۀ موردی:شهر بوشهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1402

10.22103/jusg.2023.22232.1814

غلامرضا جعفری نیا