دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالات آمادۀ انتشار، به ترتیب زمان پذیرش نهایی مقاله و توسط سامانه به صورت خودکار ثبت می شود. تقاضای تغییر و جابجایی (انتشار زودهنگام) امکانپذیر نمی باشد.
کاربست بومگردی به عنوان رویکرد در گردشگری شهری با روش فراترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1402

10.22103/JUSG.2024.2114

مهدی حسام


واکاوی ابعاد هویت برند گردشگری شهر کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1403

10.22103/JUSG.2024.2115

امیرعباس نجفی پور؛ اکبر پورفرج؛ سید مجتبی محمودزاده؛ سید علی حسینی


اعتبار برند مقصد گردشگری: بررسی نقش فرهنگ‌پذیری، هویت، شهرت و دلبستگی به برند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1403

10.22103/JUSG.2024.2116

زهرا نیکونسب؛ امید بهبودی؛ فاطمه عبادی


بازتوسعه اراضی قهوه ای و خاکستری با رویکرد توسعه پایدار، مطالعه موردی: منطقه ۳ و ۴ شهرداری کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اردیبهشت 1403

10.22103/JUSG.2024.2117

نسترن بهادر؛ حسین غضنفرپور؛ علی اصغر عبدالهی؛ حمیده افشارمنش


تحلیل نابرابری فضایی در ایجاد نقاط داغ سرقت خانه های دوم در شهرستان چالوس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1403

10.22103/JUSG.2024.2119

محمدرضا پورغلامی سروندانی؛ عباس مردی


عوامل موثر بر گرایش به رفتارهای وندالیسم شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 خرداد 1403

10.22103/JUSG.2024.2120

موسی سعادتی؛ طاها عشایری؛ طاهره جهان پرور


نقش عوامل اجتماعی-اقتصادی روی رفتار بهداشتی زنان در ارتباط با بیماری کووید-19 (مطالعه موردی: منطقه ۴ و ۸ شهرداری تهران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 خرداد 1403

10.22103/JUSG.2024.2121

زهرا عباس زاده؛ ژیلا سجادی


مفهوم سازی فراگیری اجتماعی مرتبط با پیاده روی، تلاشی در دستیابی به شهرهای انسانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 خرداد 1403

10.22103/JUSG.2024.2122

مهدی استادی جعفری؛ عاصمه قاسمی


ارزیابی فرم شهر بر مبنای رویکرد شهر فشرده در مناطق 22 گانه شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 خرداد 1403

10.22103/JUSG.2024.2123

سمیه فتحی؛ همایون نورائی


بررسی چالش های مدیریت شهری در دستیابی به پایداری اجتماعی شهر با تأکید بر تنوع قومی و خرده فرهنگ ها (مطالعه موردی: شهر اهواز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1403

10.22103/jusg.2024.2124

حسین پورکعبی؛ حمید رضا رخشانی نسب؛ مجتبی سلیمانی دامنه


مدل سازی و شناسایی کانون های شیوع ویروس کووید-19 در شهرهای گردشگری مذهبی با استفاده از مدل مکان مبنا در GIS (مطالعۀ موردی: کلانشهر مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 خرداد 1403

10.22103/jusg.2024.2125

معصومه توانگر؛ مهدی بازرگان؛ علیرضا معینی


ادراک گردشگران از تجربه گردشگری هوشمند در مقاصد شهری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1403

10.22103/jusg.2024.2126

ابوالفضل حق وردی زاده دهلیق؛ قاسم زارعی؛ باقر عسگرنژاد نوری؛ حسین رحیمی کلور


توسعه پایدار رویکردی برای توازن بخشی به ظرفیت‌های نابرابر برای تاب آوری اقلیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1403

10.22103/jusg.2024.2127

افشین متقی دستنایی؛ ّبهار ولی زاده


زنان و گردشگری: آسیب‌های شغلی و مدیریت آنها نمونه موردی: زنان شاغل در اقامتگاه‌های بومگردی استان کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1403

10.22103/jusg.2024.2128

سیده سمیه هاشمی؛ امیرعباس نجفی‌پور؛ فرزانه حقیقت قهفرخی


امکان‌سنجی تأمین درآمدهای پایدار شهری (مطالعه موردی: شهر زرند)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1403

10.22103/jusg.2024.2129

بهنام مغانی رحیمی؛ مریم ابراهیمی


ارزیابی تاثیر کیفیت محیط ساخته شده بر سطح سلامت روحی و روانی بیماران مغز و اعصاب و روان در شهر اردبیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1403

10.22103/jusg.2024.2130

سمیرا سعیدی زارنجی؛ محمد حسن یزدانی؛ قاسم فتاح زاده اردلانی