نویسنده = میلاد حسنعلی زاده
الگوی فضایی فقر و طلاق در شهر قائمشهر

دوره 5، شماره 2، مهر 1397، صفحه 107-125

10.22103/jusg.2019.1972

عامر نیک پور؛ میلاد حسنعلی زاده