دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقالات آمادۀ انتشار، به ترتیب زمان پذیرش نهایی مقاله و توسط سامانه به صورت خودکار ثبت می شود. تقاضای تغییر و جابجایی (انتشار زودهنگام) امکانپذیر نمی باشد.
تبیین علل شکل‌گیری کانون‌های جرم‌خیز در بافت‌های فرسوده بر اساس نظریه مکان انحرافی در منطقه 12 کلان شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1401

10.22103/jusg.2022.16788.1501

حافظ مهدنژاد؛ احمد زنگانه؛ فریاد پرهیز


واکاوی نقش اقتصاد سبز بر کاهش فقر شهری (مورد پژوهی: شهر مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1401

10.22103/jusg.2022.19124.1682

حسین حاتمی نژاد؛ ابوالفضل منصوری اطمینان؛ ابراهیم فرهادی


آسیب شناسی اجتماعی ترانزیت مواد مخدر در ابعاد شهری و منطقه ای (مطالعۀ موردی: استان کرمان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1401

10.22103/jusg.2022.19974.1718

اَبوذر موسی پور عسکری؛ غلامحسین بلندیان؛ سیّد علی مرتضویان