مقالات آمادۀ انتشار، به ترتیب زمان پذیرش نهایی مقاله و توسط سامانه به صورت خودکار ثبت می شود. تقاضای تغییر و جابجایی (انتشار زودهنگام) امکانپذیر نمی باشد.
کوپلینگ، نظریه ای بنیادین در هویّت مدنی ایران

دوره 1، شماره 1، اسفند 1393، صفحه 1-21

10.22103/juas.2015.1768

محمّد حسین رامشت؛ فرهاد باباجمالی؛ محسن پورخسروانی


کاربرد روش های فازی و AHP برای جانمایی مدارس ابتدایی در ناحیه یک آموزشی شهر کرمان

دوره 2، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 1-22

10.22103/juas.2016.1795

بهناز انصاری فرد؛ مهدی لسانی؛ حسین غضنفرپور؛ احمد خیاط زاده


ارزیابی کیفیّت مسکن در سطح نواحی شهر زنجان

دوره 2، شماره 3، آذر 1394، صفحه 1-22

10.22103/juas.2016.1807

محسن احدنژاد روشتی؛ عیسی ابراهیم زاده؛ یونس غلامی؛ سید احمد حسینی


تحلیل فضایی توزیع و پراکنش پارک های شهری کرج

دوره 2، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 1-21

10.22103/juas.2017.1817

احمد پوراحمد؛ علیرضا گروسی؛ مصطفی توکّلی نغمه


پهنه بندی و تعیین تناسب اراضی جهت دفن پسماندهای شهری (مطالعۀ موردی: شهر کهنوج)

دوره 3، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 1-17

10.22103/juas.2016.1837

احمد پوراحمد؛ محمد رحمانی اصل؛ اصغر حیدری؛ محسن شیخ زاده


بررسی وضعیت توزیع فضایی کاربری اراضی شهری سمنان

دوره 4، شماره 1، فروردین 1396، صفحه 1-22

10.22103/juas.2017.1938

سعید امانپور؛ سحر حسن پور


سنجش کیفیت زندگی در سکونتگاه های غیررسمی (مطالعة موردی: محلة اسلام آباد تهران)

دوره 4، شماره 2، مهر 1396، صفحه 1-22

10.22103/JUSG.2018.1950

احمد پوراحمد؛ ابراهیم عمو؛ محمد حاجیان؛ اصغر رئوفی


بررسی اثرات اجتماعی- فرهنگی توسعة گردشگری شهری ایلام

دوره 5، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 1-15

10.22103/JUSG.2018.1958

پاکزاد آزادخانی؛ جعفر حسین زاده؛ آذین سلیمی باوند پور


تبیین فضایی پدیدۀ پراکنده رویی شهری (مطالعۀ موردی: شهر قائم شهر)

دوره 6، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 1-13

10.22103/jusg.2019.1974

محسن احدنژاد روشتی؛ حسین طهماسبی مقدم؛ فاطمه شامی؛ سعید محرمی


بازاندیشی داده های شاخص در نظام برنامه ‫ریزی مسکن ایران‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 1-24

10.22103/JUSG.2021.2030

اعظم ادهمی خامنه؛ ابوالفضل مشکینی؛ فهیمه باب الحوائجی؛ فاطمه نوشین فرد؛ داریوش مطلبی


ارزیابی تأثیرپذیری الگوهای معماری مساکن جدید از اقلیم (مطالعه موردی: شهر آباده)

دوره 8، شماره 2، مهر 1400، صفحه 1-23

10.22103/JUSG.2021.2044

امیرحسین حلبیان؛ محمدمهدی تقی زاده؛ ساناز شفیعی


تحلیل ملزومات فرایندیِ مدیریتی در هوشمندسازی شهر (مطالعۀ موردی: شهر کرمان)

دوره 6، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 15-28

10.22103/jusg.2019.1975

مرضیه افضلی ننیز؛ مهدی مدیری؛ رحمت الله فرهودی


ارزیابی پراکنش ایستگاه های آتش نشانی با مدلسازی تحلیل شبکه (مطالعۀ موردی: کلان شهر تهران)

دوره 5، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 17-31

10.22103/JUSG.2018.1959

اسماعیل صالحی؛ سیده آل محمد؛ مجید رمضانی مهریان


بیوتروریسم و تأثیر آن بر امنیت شهروندان

دوره 5، شماره 2، مهر 1397، صفحه 17-30

10.22103/jusg.2019.1968

سید هادی زرقانی؛ زهرا نسیمی؛ امید علی خوارزمی