موضوعات = رفتارگرایی، جامعه پذیری و نافرمانی شهری
ارزیابی شاخص های پایداری اجتماعی در محلات منطقۀ پانزده کلان‌شهر تهران

دوره 7، شماره 2، مهر 1399، صفحه 217-237

10.22103/JUSG.2020.2027

بتول حسین پور؛ هوشنگ ظهیری؛ میثم موسائی


تدوین سناریوها و ارائه راهبردهای مؤثر در تاب آوری اجتماعی آینده (مطالعۀ موردی: کلانشهر اهواز)

دوره 6، شماره 2، مهر 1398، صفحه 255-273

10.22103/JUSG.2019.2000

سعید امانپور؛ سعید ملکی؛ مسعود صفایی پور؛ محمدرضا امیری فهلیانی


الگوی فضایی فقر و طلاق در شهر قائمشهر

دوره 5، شماره 2، مهر 1397، صفحه 107-125

10.22103/jusg.2019.1972

عامر نیک پور؛ میلاد حسنعلی زاده