موضوعات = سیستم های اجتماعی و اکولوژیکی زمان (جمعیت، تکنولوژی، شرایط اجتماعی و ...)
تحلیل فضایی مؤلفه های زیرساختی شهر یادگیرنده بر اساس ناهمسانی های فضایی میان محلات شهری زنجان

دوره 7، شماره 2، مهر 1399، صفحه 261-281

10.22103/JUSG.2020.2029

بهاره اکبری منفرد؛ محسن کلانتری؛ عیسی پیری؛ اصغر تیموری


ارزیابی شاخص های شهر دوستدار کودک در کلانشهر مشهد

دوره 7، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 191-210

10.22103/JUSG.2020.2011

امیدعلی خوارزمی؛ لیلا جوهری؛ امیرعلی خوارزمی


بیوتروریسم و تأثیر آن بر امنیت شهروندان

دوره 5، شماره 2، مهر 1397، صفحه 17-30

10.22103/jusg.2019.1968

سید هادی زرقانی؛ زهرا نسیمی؛ امید علی خوارزمی