موضوعات = فرآیندهای اجتماعی مدرن شهری در بستر زمان
تحلیل عوامل مؤثر بر افزایش تاب‌آوری اجتماعی شهرها (مطالعۀ موردی: شهر نجف‌آباد)

دوره 7، شماره 2، مهر 1399، صفحه 97-112

10.22103/JUSG.2020.2021

راضیه ایزدی؛ احمد خادم الحسینی؛ حمید صابری؛ مهری اذانی


مکان گزینی بازار روز با استفاده از GIS و منطق FUZZY (مطالعۀ موردی: سیرجان)

دوره 7، شماره 2، مهر 1399، صفحه 113-128

10.22103/JUSG.2020.2022

مهدیه خسروی؛ رسا رئیسی؛ سید علی المدرسی؛ احمد استقلال


نقش مشارکت شهروندان در ارتقای امنیت و توسعۀ اجتماعی (مطالعۀ موردی: شهر هرات، افغانستان)

دوره 7، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 97-124

10.22103/JUSG.2020.2007

سیدجلال الدین فرجی؛ مصطفی خبازی؛ شفیقه احمدی


مطالعۀ تطبیقی تغییر اقلیم و چالش های امنیتی بحران آب در شهرهای دو حوضۀ آبریز مرکزی و دریاچۀ ارومیه

دوره 7، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 167-189

10.22103/JUSG.2020.2010

رسول افضلی؛ یاشار ذکی؛ مراد کاویانی راد؛ عماد محمدخانی


ارزیابی شاخص های شهر دوستدار کودک در کلانشهر مشهد

دوره 7، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 191-210

10.22103/JUSG.2020.2011

امیدعلی خوارزمی؛ لیلا جوهری؛ امیرعلی خوارزمی


تحلیل ملزومات فرایندیِ مدیریتی در هوشمندسازی شهر (مطالعۀ موردی: شهر کرمان)

دوره 6، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 15-28

10.22103/jusg.2019.1975

مرضیه افضلی ننیز؛ مهدی مدیری؛ رحمت الله فرهودی


تحلیل پیشران های تبیین کنندۀ تاب آوری شهری در کلان شهر مشهد

دوره 6، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 109-122

10.22103/JUSG.2019.1981

داود عباسی گوجانی؛ احمد خادم الحسینی؛ مهدی مدیری؛ حمید صابری؛ امیر گندمکار


الگوی فضایی فقر و طلاق در شهر قائمشهر

دوره 5، شماره 2، مهر 1397، صفحه 107-125

10.22103/jusg.2019.1972

عامر نیک پور؛ میلاد حسنعلی زاده