موضوعات = حکمروایی خوب و امنیت شهری
نقش مدیریت منابع انسانی پایدار مبتنی بر ابعاد فرهنگی گفتمان مقاومت اسلامی در رشد گردشگری (مطالعه موردی: جهان شهر مقاومت کرمان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آبان 1402

10.22103/jusg.2023.21706.1791

جاوید سبحانی اوغول بیک؛ سنجر سلاجقه؛ آمنه فیروز آبادی؛ زهرا انجم شعاع؛ شهین شرفی


تبیین جایگاه مدیریت محله‌ای در حکمروایی خوب شهری (مطالعه موردی: کلانشهر تبریز)

دوره 10، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 47-68

10.22103/JUSG.2023.2088

شهریور روستایی؛ اکبر اصفری زمانی؛ فروغ اندستا


نقش مشارکت شهروندان در ارتقای امنیت و توسعۀ اجتماعی (مطالعۀ موردی: شهر هرات، افغانستان)

دوره 7، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 97-124

10.22103/JUSG.2020.2007

سیدجلال الدین فرجی؛ مصطفی خبازی؛ شفیقه احمدی


مطالعۀ تطبیقی تغییر اقلیم و چالش های امنیتی بحران آب در شهرهای دو حوضۀ آبریز مرکزی و دریاچۀ ارومیه

دوره 7، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 167-189

10.22103/JUSG.2020.2010

رسول افضلی؛ یاشار ذکی؛ مراد کاویانی راد؛ عماد محمدخانی


سنجش توزیع فضایی خدمات عمومی شهر کرمان با تأکید بر حکمروایی خوب شهری با استفاده از نرم‌افزارGeoda

دوره 7، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 233-253

10.22103/JUSG.2020.2013

مصطفی موحدی نیا؛ محمدرضا خدابخشی؛ نسرین محمدی زاده


واکاوی شاخص های حکمروایی خوب شهری (مطالعۀ موردی: شهر کهنوج)

دوره 7، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 273-291

10.22103/JUSG.2020.2015

جعفر جعفری فرد؛ حمید صابری؛ مهری اذانی؛ احمد خادم الحسینی


تحلیلی بر پراکنش فضایی امنیت شهروندی در شهرهای استان یزد

دوره 6، شماره 2، مهر 1398، صفحه 55-71

10.22103/JUSG.2019.1990

عیسی پیری؛ لعیا جلیلیان؛ زهرا افضلی گروه؛ فاطمه اللهقلی تبار نشلی


آسیب شناسی مدیریت شهری در شهر اقوام (مطالعۀ موردی: شهر نورآباد، استان لرستان)

دوره 6، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 193-211

10.22103/JUSG.2019.1986

حسین منصوریان؛ سید عباس رجایی؛ احمد حاتمی؛ حسن عاشوری


بیوتروریسم و تأثیر آن بر امنیت شهروندان

دوره 5، شماره 2، مهر 1397، صفحه 17-30

10.22103/jusg.2019.1968

سید هادی زرقانی؛ زهرا نسیمی؛ امید علی خوارزمی


واکاوی فضایی احساس امنیت شهروندان در فضاهای شهری با رویکرد آینده‌پژوهی (مطالعۀ موردی: شهر خرم‌آباد)

دوره 5، شماره 2، مهر 1397، صفحه 31-49

10.22103/JUSG.2019.1967

نوبخت سبحانی؛ مریم بیرانوندزاده؛ محسن گرامی طیبی؛ صادق صیدبیگی