موضوعات = لایه های آشکار و پنهان و زوایای اکولوژی شهری
تاثیر درآمدهای پایدار وناپایدار شهرداری در توسعه کلانشهر تهران

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 25-44

10.22103/JUSG.2021.2031

سیدمصطفی موسوی؛ مریم کریمیان بستانی؛ معصومه حافظ رضازاده


تحلیل پیشران های تبیین کنندۀ تاب آوری شهری در کلان شهر مشهد

دوره 6، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 109-122

10.22103/JUSG.2019.1981

داود عباسی گوجانی؛ احمد خادم الحسینی؛ مهدی مدیری؛ حمید صابری؛ امیر گندمکار


ارزیابی و اولویت بندی مؤلفه های زیست پذیری در شهر بم

دوره 5، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 105-120

10.22103/JUSG.2018.1964

کرامت اله زیاری؛ اصغر حیدری؛ هادی غنی زاده قاسم آبادی؛ نسرین اباذری