کلیدواژه‌ها = سنجش از دور
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل پراکنده‌رویی شهر کرمان با استفاده از داده‌های سنجش از دور

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 139-156

10.22103/JUSG.2019.1983

امیرمهیم مهیمی؛ مریم فدایی قطبی؛ علی اسماعیلی؛ حسین غضنفرپور