کلیدواژه‌ها = رشد شهری
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل پراکنده‌رویی شهر کرمان با استفاده از داده‌های سنجش از دور

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 139-156

10.22103/JUSG.2019.1983

امیرمهیم مهیمی؛ مریم فدایی قطبی؛ علی اسماعیلی؛ حسین غضنفرپور


2. ظرفیّت سنجی کالبدی بافت مرکزی شهرها به منظور توسعۀ میان‌افزا (مطالعۀ موردی: شهر میناب)

دوره 3، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 63-78

10.22103/juas.2016.1830

کرامت الله زیاری؛ محمد ابراهیمی؛ محمود آروین؛ سیدعلی علوی