کلیدواژه‌ها = توسعه پایدار
واکاوی نقش اقتصاد سبز بر کاهش فقر شهری (مورد پژوهی: شهر مشهد)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1401

10.22103/jusg.2022.19124.1682

حسین حاتمی نژاد؛ ابوالفضل منصوری اطمینان؛ ابراهیم فرهادی


اثرات رشد هوشمند شهری بر توسعه پایدار اجتماعی در منطقه 12 شهر تهران

دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 33-53

10.22103/JUSG.2022.2060

احمد زنگانه؛ نوید آهنگری؛ شهربانو موسوی


ارزیابی سطح زیست پذیری در سکونتگاه‌های غیررسمی (مطالعۀ موردی: محلۀ فلاحت، شهر ارومیه)

دوره 8، شماره 2، مهر 1400، صفحه 222-203

10.22103/JUSG.2021.2053

میرنجف موسوی؛ نیما بایرام زاده؛ سجاد امیدوارفر؛ رویا کامل نیا


ارزیابی شاخص های پایداری اجتماعی در محلات منطقۀ پانزده کلان‌شهر تهران

دوره 7، شماره 2، مهر 1399، صفحه 217-237

10.22103/JUSG.2020.2027

بتول حسین پور؛ هوشنگ ظهیری؛ میثم موسائی