کلیدواژه‌ها = شهر کرمان
تعداد مقالات: 14
1. بررسی ارتباط بین گرایش به دولت الکترونیک و تحقق حکمرانی خوب در شهر کرمان

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 27-40

10.22103/JUSG.2020.2017

یوسف مسلمی مهنی؛ رسول افضلی؛ نغمه صدقی


2. مستندنگاری تغییرات اکولوژیکی طبیعی و انسانیِ فضاهای باز شهری (مطالعۀ موردی: بافت تاریخی شهر کرمان)

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 205-234

10.22103/JUSG.2019.2001

صادق کریمی؛ محبوبه اسلامی زاده؛ سکینه تاج الدینی


3. تحلیل ملزومات فرایندیِ مدیریتی در هوشمندسازی شهر (مطالعۀ موردی: شهر کرمان)

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 15-28

10.22103/jusg.2019.1975

مرضیه افضلی ننیز؛ مهدی مدیری؛ رحمت الله فرهودی


5. تحلیل پراکنده‌رویی شهر کرمان با استفاده از داده‌های سنجش از دور

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 139-156

10.22103/JUSG.2019.1983

امیرمهیم مهیمی؛ مریم فدایی قطبی؛ علی اسماعیلی؛ حسین غضنفرپور


6. تحلیل فضایی شاخص های اجتماعی تاب آوری شهری در مناطق چهارگانۀ شهر کرمان

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 69-85

10.22103/JUSG.2019.1970

محسن کمانداری؛ محمد اجزا شکوهی؛ محمد رحیم رهنما


9. تحلیل روند و نحوه توسعه فیزیکی- کالبدی شهر کرمان از پیدایش تاکنون

دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 23-42

10.22103/juas.2017.1818

علی زنگی آبادی؛ مهین نسترن؛ اسماعیل کمالی باغراهی


10. بررسی وضعیت مناطق چهارگانه شهر کرمان به لحاظ برخورداری از مؤلّفه ها و شاخص های تاب آوری

دوره 2، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 139-154

10.22103/juas.2017.1824

امید مبارکی؛ منیژه لاله پور؛ زهرا افضلی گروه


11. بررسی تقویم آب و هوایی گردشگری با استفاده از CTIS (مطالعه موردی: شهر کرمان)

دوره 2، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 83-101

10.22103/juas.2016.1811

زهرا کاظمی؛ صادق کریمی؛ مهرداد محمدی سلیمانی


12. کاربرد روش های فازی و AHP برای جانمایی مدارس ابتدایی در ناحیه یک آموزشی شهر کرمان

دوره 2، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-22

10.22103/juas.2016.1795

بهناز انصاری فرد؛ مهدی لسانی؛ حسین غضنفرپور؛ احمد خیاط زاده


14. کاربرد مدل فازی در ارزیابی و پهنه بندی تناسب زمین برای توسعه فیزیکی شهر کرمان بر پایه فاکتورهای طبیعی

دوره 1، شماره 1، زمستان 1393، صفحه 105-124

10.22103/juas.2015.1777

امیر کرم؛ حمیده افشارمنش؛ زهرا شریفی؛ مرضیه آقاعلیخانی