کلیدواژه‌ها = شهر ایلام
تحلیلی بر پراکنش خدمات و جمعیت شهری با تأکید بر عدالت فضایی و برخورداری شهری (مطالعۀ موردی: شهر ایلام)

دوره 6، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 175-191

10.22103/JUSG.2019.1985

لیلا محمدی کاظم آبادی؛ محمد علی خانی زاده؛ محسن بابایی چله بری


بررسی اثرات اجتماعی- فرهنگی توسعة گردشگری شهری ایلام

دوره 5، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 1-15

10.22103/JUSG.2018.1958

پاکزاد آزادخانی؛ جعفر حسین زاده؛ آذین سلیمی باوند پور