کلیدواژه‌ها = تحلیل فضایی
تحلیل فضایی شهرهای کوچک شهرستان بابل بر اساس شاخص های زیست پذیری شهری

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 113-127

10.22103/JUSG.2021.2035

پری شکری فیروزجاه؛ صادق صید بیگی؛ زهرا کیانژاد؛ سید حسن رسولی


تحلیل فضایی شاخص های مسکن با رویکرد فرم شهری پایدار (مطالعۀ موردی: شهر بابل)

دوره 7، شماره 2، مهر 1399، صفحه 41-58

10.22103/JUSG.2020.2018

عامر نیک پور؛ فاطمه قاسم پور؛ علی اصغر ملاحسینی


مکان گزینی بازار روز با استفاده از GIS و منطق FUZZY (مطالعۀ موردی: سیرجان)

دوره 7، شماره 2، مهر 1399، صفحه 113-128

10.22103/JUSG.2020.2022

مهدیه خسروی؛ رسا رئیسی؛ سید علی المدرسی؛ احمد استقلال


تحلیل فضایی شاخص های اجتماعی تاب آوری شهری در مناطق چهارگانۀ شهر کرمان

دوره 5، شماره 2، مهر 1397، صفحه 69-85

10.22103/JUSG.2019.1970

محسن کمانداری؛ محمد اجزا شکوهی؛ محمد رحیم رهنما


الگوی فضایی فقر و طلاق در شهر قائمشهر

دوره 5، شماره 2، مهر 1397، صفحه 107-125

10.22103/jusg.2019.1972

عامر نیک پور؛ میلاد حسنعلی زاده