کلیدواژه‌ها = رفاه ذهنی
تعداد مقالات: 1
1. نقش موقوفات گنجعلی خان در ارتقای رفاه اجتماعی شهروندان کرمانی با رویکرد کاهش فقر

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 89-112

10.22103/JUSG.2021.2034

جعفر هزارجریبی؛ وجه الله قربانی زاده؛ محمد تقی کرمی قهی؛ محمد علی ایرانمنش