نویسنده = ���������� ���������������� ��������
برنامه‌ریزی توسعة میان افزا در منطقه 3 شهر کرمان با رویکرد توسعه پایدار

دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 253-270

10.22103/JUSG.2022.2070

حسین غضنفرپور؛ صادق کریمی؛ سعید حیدری بزنجانی