نویسنده = ������������������ ����������
رتبه بندی شاخص‌های کمّی و کیفی مسکن با کاربست فن دیمتل فازی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 45-67

10.22103/JUSG.2021.2032

اعظم عباسپور؛ ایرج اعتصام؛ حمید ماجدی؛ آزاده شاهچراغی