نویسنده = ������ ���������� ��������
پهنه بندی و تعیین تناسب اراضی جهت دفن پسماندهای شهری (مطالعۀ موردی: شهر کهنوج)

دوره 3، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 1-17

10.22103/juas.2016.1837

احمد پوراحمد؛ محمد رحمانی اصل؛ اصغر حیدری؛ محسن شیخ زاده