نویسنده = ���������������� �����������������
مطالعۀ تطبیقی کلانشهرهای ایران از لحاظ شاخص های توسعۀ پایدار

دوره 3، شماره 3، آذر 1395، صفحه 125-146

10.22103/juas.2016.1833

عبدالرضا فرجی‌راد؛ حجت‌الله پاشاپور؛ محمّد پوراکرمی؛ آرمان مسلمی