نویسنده = ������������ ����������
تحلیل توزیع پارک‌های شهری با رویکرد عدالت فضایی (مطالعۀ موردی: شهر بناب)

دوره 6، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 43-56

10.22103/JUSG.2019.1977

فیروز جعفری؛ زهرا رسول زاده؛ اکبر حمیدی