نویسنده = ������������ ����������
تبیین علل شکل‌گیری کانون‌های جرم‌خیز در بافت‌های فرسوده بر اساس نظریه مکان انحرافی در منطقه 12 کلان شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1401

10.22103/jusg.2022.16788.1501

حافظ مهدنژاد؛ احمد زنگانه؛ فریاد پرهیز