نویسنده = �������� ���������������� ����������
واکاوی چالش های اساسی کلانشهرها در مواجهه با اپیدمی کووید 19 (مطالعه موردی: کلانشهر تهران)

دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 161-187

10.22103/JUSG.2022.2066

افشین متقی دستنایی؛ مهتاب امرایی؛ پریسا قربانی سپهر