نویسنده = ������������ ���������� ��������
ظرفیّت سنجی کالبدی بافت مرکزی شهرها به منظور توسعۀ میان‌افزا (مطالعۀ موردی: شهر میناب)

دوره 3، شماره 3، آذر 1395، صفحه 63-78

10.22103/juas.2016.1830

کرامت الله زیاری؛ محمد ابراهیمی؛ محمود آروین؛ سیدعلی علوی