نویسنده = ���������� ���������� ��������
واکاوی فضایی احساس امنیت شهروندان در فضاهای شهری با رویکرد آینده‌پژوهی (مطالعۀ موردی: شهر خرم‌آباد)

دوره 5، شماره 2، مهر 1397، صفحه 31-49

10.22103/JUSG.2019.1967

نوبخت سبحانی؛ مریم بیرانوندزاده؛ محسن گرامی طیبی؛ صادق صیدبیگی