نویسنده = ������ �������� ��������
تحلیل فضایی شاخص های مسکن با رویکرد فرم شهری پایدار (مطالعۀ موردی: شهر بابل)

دوره 7، شماره 2، مهر 1399، صفحه 41-58

10.22103/JUSG.2020.2018

عامر نیک پور؛ فاطمه قاسم پور؛ علی اصغر ملاحسینی


الگوی فضایی فقر و طلاق در شهر قائمشهر

دوره 5، شماره 2، مهر 1397، صفحه 107-125

10.22103/jusg.2019.1972

عامر نیک پور؛ میلاد حسنعلی زاده