نویسنده = احمد زنگانه
تبیین علل شکل‌گیری کانون‌های جرم‌خیز در بافت‌های فرسوده بر اساس نظریه مکان انحرافی در منطقه 12 کلان شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1401

10.22103/jusg.2022.16788.1501

حافظ مهدنژاد؛ احمد زنگانه؛ فریاد پرهیز


اثرات رشد هوشمند شهری بر توسعه پایدار اجتماعی در منطقه 12 شهر تهران

دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 33-53

10.22103/JUSG.2022.2060

احمد زنگانه؛ نوید آهنگری؛ شهربانو موسوی