نویسنده = ���������������� �������� ������
مدل‌سازی تأثیرگذاری اقدامات مدیریت شهری بر زیست پذیری شهر مشهد (نمونه موردی: منطقه ۶ و ۹)

دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 119-141

10.22103/JUSG.2022.2064

امیدعلی خوارزمی؛ راضیه قاسم زاده؛ زهره پیرزاده


ارزیابی شاخص های شهر دوستدار کودک در کلانشهر مشهد

دوره 7، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 191-210

10.22103/JUSG.2020.2011

امیدعلی خوارزمی؛ لیلا جوهری؛ امیرعلی خوارزمی


بیوتروریسم و تأثیر آن بر امنیت شهروندان

دوره 5، شماره 2، مهر 1397، صفحه 17-30

10.22103/jusg.2019.1968

سید هادی زرقانی؛ زهرا نسیمی؛ امید علی خوارزمی