نویسنده = ���������� ���������� �������� ��������
بررسی اثرات اجتماعی- فرهنگی توسعة گردشگری شهری ایلام

دوره 5، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 1-15

10.22103/JUSG.2018.1958

پاکزاد آزادخانی؛ جعفر حسین زاده؛ آذین سلیمی باوند پور