نویسنده = ������������ ��������
آینده پژوهی و شناسایی پیشران های کلیدی بازآفرینی بافت های ناکارآمد شهری (مورد مطالعه: بافت تاریخی شهر کرمان)

دوره 9، شماره 2، مهر 1401، صفحه 149-170

10.22103/JUSG.2022.2079

اصغر حیدری؛ حسین حاتمی نژاد؛ سعید زنگنه شهرکی؛ احمد پوراحمد؛ علی حسینی


ارزیابی و اولویت بندی مؤلفه های زیست پذیری در شهر بم

دوره 5، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 105-120

10.22103/JUSG.2018.1964

کرامت اله زیاری؛ اصغر حیدری؛ هادی غنی زاده قاسم آبادی؛ نسرین اباذری


ابعاد کیفیت زندگی ساکنان سکونتگاه های خودروی شهری (مطالعۀ موردی: محلۀ اسلام آباد کلانشهر تهران)

دوره 4، شماره 2، مهر 1396، صفحه 23-45

10.22103/JUSG.2018.1951

حسین حاتمی نژاد؛ اصغر حیدری؛ اسماعیل نجفی؛ وحید عباسی فلاح


پهنه بندی و تعیین تناسب اراضی جهت دفن پسماندهای شهری (مطالعۀ موردی: شهر کهنوج)

دوره 3، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 1-17

10.22103/juas.2016.1837

احمد پوراحمد؛ محمد رحمانی اصل؛ اصغر حیدری؛ محسن شیخ زاده