نویسنده = �������������� ����������
تحلیل الگوی کالبدی – فضایی شهر آق قلا در استان گلستان

دوره 2، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 79-96

10.22103/juas.2017.1821

بهمن صحنه؛ مصطفی دهداری؛ ابراهیم معمری