نویسنده = ���������������������� ��������
سنجش درجه توسعه یافتگی شهرستان‌های استان کرمان از نظر شاخص‌های توسعه با استفاده از مدل SAW

دوره 1، شماره 1، اسفند 1393، صفحه 63-85

10.22103/juas.2015.1775

علی‌ اصغر عبدالهی؛ امین کاکادزفولی‌؛ انیس کاکادزفولی