نویسنده = �������������������������� ��������
واکاوی فضایی احساس امنیت شهروندان در فضاهای شهری با رویکرد آینده‌پژوهی (مطالعۀ موردی: شهر خرم‌آباد)

دوره 5، شماره 2، مهر 1397، صفحه 31-49

10.22103/JUSG.2019.1967

نوبخت سبحانی؛ مریم بیرانوندزاده؛ محسن گرامی طیبی؛ صادق صیدبیگی


تحلیل ظرفیتی فرم شهر با تاکید بر الگوی شهر فشرده (مطالعۀ موردی: شهر گرگان)

دوره 3، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 39-56

10.22103/juas.2016.1839

مصطفی شاهینی فر؛ مهدی خداداد؛ مریم بیرانوندزاده؛ نوبخت سبحانی