نویسنده = ������������������ ��������
برنامه‌ریزی توسعة میان افزا در منطقه 3 شهر کرمان با رویکرد توسعه پایدار

دوره 9، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 253-270

10.22103/JUSG.2022.2070

حسین غضنفرپور؛ صادق کریمی؛ سعید حیدری بزنجانی


تحلیل پراکنده‌رویی شهر کرمان با استفاده از داده‌های سنجش از دور

دوره 6، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 139-156

10.22103/JUSG.2019.1983

امیرمهیم مهیمی؛ مریم فدایی قطبی؛ علی اسماعیلی؛ حسین غضنفرپور


مکان گزینی مراکز درمانی شهر سیرجان با استفاده از روش Ad-Hock

دوره 2، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 119-138

10.22103/juas.2017.1823

حسین غضنفرپور؛ محسن کمانداری؛ عاطفه عامری


کاربرد روش های فازی و AHP برای جانمایی مدارس ابتدایی در ناحیه یک آموزشی شهر کرمان

دوره 2، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 1-22

10.22103/juas.2016.1795

بهناز انصاری فرد؛ مهدی لسانی؛ حسین غضنفرپور؛ احمد خیاط زاده